De ontwikkeling van voorzorgcirkels op hoofdlijnen

06-09-2023 0 reacties

Waarom zijn voorzorgcirkels nodig?

De afgelopen 40 jaar is er  op het terrein van vergrijzing en ouderenzorg veel wegbezuinigd. Bejaardenhuizen en verzorgingshuizen zijn er niet meer en de deur naar verpleeghuizen staat nog slechts op een kier. Ondertussen zijn we vergeten vervangende structuren te ontwikkelen die het mogelijk maken om langer thuis te blijven wonen. Pas recent zijn we hier mee gestart.

De problematiek op het terrein van vergrijzing en ouderenzorg is groot:

 • de babyboomgeneratie stormt de grijze zone binnen
 • door de medische zorg worden we steeds ouder
 • de gemiddelde leeftijd van mantelzorgers is 70 jaar
 • kinderen wonen veelal niet meer in de buurt van hun ouders
 • vergeleken met 2020 verdubbelt de vergrijzing nog in 2040
 • er zijn nu al 80.000 vacatures in de zorg

Voorzorgcirkels

Ik heb daar iets op gevondenen dat is het concept voorzorgcirkel. In de groep ouderen bevindt zich een schier onuitputtelijk reservoir van gezonde, vitale ouderen. Zij gaan de zorgafhankelijke ouderen helpen. De gezonde, vitale oudere investeert nu en oogst later als hij zelf zorgafhankelijk is geworden. De gezonde, vitale oudere weet dat, als hij nu niet investeert, er later ook niemand voor hem klaar staat. De gezonde, vitale ouderen gaan “uit voorzorg” aan de slag om voorzorgcirkels te ontwikkelen. Ze sorteren voor op een waarschijnlijke toestand van zorgafhankelijkheid. Immers, er zijn maar weinig mensen die gezond en vitaal sterven.

Voorzorgcirkels bestaan uit 8 a 13 leden die op loop- en fietsafstand van elkaar wonen. De hoofddoelstelling is om vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

Participanten

De belangrijkste participanten in het project in Oost Brabant zijn:

 • de thuiszorg- en verpleeghuisorganisatie
 • de woningcorporatie
 • de welzijnsorganisatie
 • de vrijwillige ouderenorganisaties

Tussen deze organisaties zijn werkafspraken gemaakt over de uitrol van de voorzorgcirkels in een gebied van 90.000 inwoners.

Drie routes

Langs 3 routes worden de voorzorgcirkels nu ontwikkeld:

 • middels indicatiestelling thuiszorg
 • bij huurappartementen van de woningcorporatie
 • in wijken en dorpen.

Voor elke route is een methodiek beschikbaar

Instrumenten

We hebben inmiddels 10 instrumenten ontwikkeld die ingezet kunnen worden als men aan de slag wil met het opzetten van voorzorgcirkels. Je leest er meer over in mijn volgende blog en op de website van Sociom, een organisatie voor sociaal werk in het Land van Cuijk en West Maas en Waal. Bekijk ook het filmpje over de Voorzorgcirkel in Cuijk en hoor van de deelnemers hoe het is om mee te doen aan een voorzorgcirkel.

Henk Geene

 

0  reacties

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen