De maand van ... Jan Smelik | September 2021

14-10-2021 0 reacties

De maand september stond in het teken van gedeeltelijke terugkeer naar de situatie van vóór corona. Opeens had ik weer fysieke vergaderingen, van de Kwaliteitsraad onder andere, maar ook nog steeds veel digitale besprekingen. Dit zal ook wel zo blijven, digitaal als het kan, fysiek als het moet.


(Voor)zorgcirkels

Op 2 september had ik een online ontmoeting met Henk Geene. Hij heeft in zijn woonomgeving, het land van Cuijk, een prachtig project opgezet, waarbij groepen ouderen elkaar helpen. Hij noemt dat voorzorgcirkels, of, als er wat meer zorg nodig is: zorgcirkels. Henk stelt: “75- helpt 75+, het is beter een sociale structuur te ontwerpen die bijdraagt aan het voorkómen van ‘losse probleemvelden’ als eenzaamheid, dan dat meerdere versnipperde initiatieven rondom verschillende probleemvelden worden opgezet”. Een goed functionerende (voor)zorgcirkel kan tijdig een probleem signaleren en in de samenwerking tussen inwoners en zorg- en welzijnsprofessionals zoeken naar de meest adequate oplossing. Het doel is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, zodat het eigen netwerk in stand wordt gehouden.

Mijn idee is dat dit met name in wijken waar niet zo snel een bewonerscollectief van de grond komt een heel goed concept is. Het lijkt een beetje op de broodfondsen, waarin een groep ondernemers bij ziekte voor elkaars inkomen zorgt.

Overleg met VWS

Eind 2021 eindigt de projectsubsidie van VWS waarmee NLZVE haar activiteiten bekostigt. In september is enkele keren overleg geweest over de voortzetting van de subsidie in 2022 en verder. Hopelijk komen we hier snel uit, zodat we ook aan het team zekerheid kunnen bieden dat we door kunnen gaan met ons werk.

MAEX Zorgzame Gemeenschappen

Ook diverse besprekingen met de mensen van MAEX. We sturen aan op een intensieve samenwerking, waarbij de kaart van zorgzame gemeenschappen in de MAEX-omgeving kan worden opgenomen. Daarnaast is MAEX onze partner in de Impuls Zorgzame Gemeenschappen (zie hierna).

Maatschappelijke stimulering vrijwilligers in hulp, zorg en dienstverlening

Hier heb ik al eerder over geschreven, maar begin van deze maand konden we echt van start met het organiseren en verdelen van deze subsidie. De subsidieaanvragen van de regionale netwerken is in september besproken, hier en daar aanpassingen aan subsidievragers voorgelegd, en we hebben veel regionale netwerken blij kunnen maken met het door hen aangevraagde bedrag. In oktober gaan we verder met de subsidie voor lokale initiatieven, de MAEX Impuls Zorgzame Gemeenschappen.

Brochure Dorpsondersteuner

Diverse vergaderingen tussen NLZVE en Vereniging van Kleine Kernen Limburg om te komen tot de definitieve tekst en layout van onze gezamenlijke brochure over de dorpsondersteuner.

De dorpsondersteuner is niet meer weg te denken uit onze gemeenschappen. In de brochure lees je wat een dorpsondersteuner doet, wat er de voordelen van zijn en waar je rekening mee moet houden als je met een dorpsondersteuner wilt gaan werken.

We zijn erg blij met het resultaat! Download hier 'De dorpsondersteuner'

Op 1 oktober vond de eerste landelijke Dag van de Dorpsondersteuner plaats, maar daarover dus volgende maand meer….

Maatschappelijke Expertgroep Ouder Worden 2040

De komende 20 jaar veroudert onze samenleving enorm. Dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Hiermee worstelen we met z’n allen. Hoe wonen en werken we in 2040? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen?

Vele partijen denken hierover mee in het programma Ouder Worden 2040. Ik ben gevraagd om mee te doen aan de Maatschappelijke Expertgroep, een breed samengestelde denktank. Op 20 september bespraken we een drietal toekomstscenario’s die door BeBright, het adviesbureau dat het programma uitvoert, waren opgesteld. Herkenbare scenario’s, waar in twee van de drie bewonerscollectieven een grote rol spelen. In de komende maanden worden deze scenario’s verfijnd en uitgewerkt en deze dienen als leidraad voor de vraag: hoe verder?

Wordt vervolgd.

Apotheekhoudende huisartsen

Ook actueel: het voortbestaan van apotheekhoudende huisartsen wordt bedreigd. Meer dan een miljoen Nederlanders zijn voor hun huisartsenzorg afhankelijk van een apotheekhoudende huisartspraktijk, vooral op het platteland. Maar voor deze kleine praktijken wordt het steeds lastiger om aan de eisen te voldoen die zorgverzekeraars aan hen stellen. Met het verdwijnen van huisartspraktijken staan ook andere (zorg)voorzieningen in dorpen onder druk.

Samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen zijn we bezig met het schrijven van een manifest om voor deze situatie aandacht te vragen.

 

0  reacties

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen