De maand van ... Jan Smelik | Juli en augustus 2021

13-09-2021 0 reacties

Juli en augustus zullen we ons herinneren als nogal kille en regenachtige maanden, met als ‘hoogtepunt’ het Dansen met Jansen-debacle. Of toch de soap van de kabinetsformatie? In elk geval was deze periode niet zo bevorderlijk voor het vertrouwen in onze overheid.

Groningen
De maand juli begon met een werkbezoek aan Groningen. Dat vond plaats in Kloosterburen, waar ik samen met Luit Hummel, onze helpdeskadviseur voor Noord-Nederland, te gast was in het Olde Heem bij ons bestuurslid Anne Hilderink. Wat een prachtige omgeving en hoe mooi om te zien hoe de dorpscoöperatie Klooster en Buren zorg, wonen, welzijn, erfgoedbeheer en voedsel met elkaar combineert!

Ook kennisgemaakt met Rik van Niejenhuis, de nieuwe directeur van Groninger Dorpen. Een daadkrachtige én aimabele man met een enorm netwerk in zowel provincie als stad.

Masterclass Zorg & Wonen
Op 7 juli gaf ik een workshop tijdens de Masterclass Wonen en Zorg voor bestuurders van zorginstellingen en woningcorporaties. Kern van mijn verhaal: met intensieve betrokkenheid van bewoners kan je pas echt levensloopbestendig ontwikkelen en een wijk laten ontstaan op basis van samenredzaamheid.

De demografische ontwikkelingen zorgen voor een toenemende druk op ons zorgstelsel. In 2040 zijn er twee keer zoveel ouderen als nu. Dit zal grote gevolgen hebben voor de vraag naar zorg, ondersteuning en passende huisvesting. Bij ongewijzigd beleid moet in 2040 een kwart van de mensen in de zorg werken om aan de vraag te voldoen. De vraag is gerechtvaardigd in hoeverre het huidige zorgstelsel ons voldoende mogelijkheden zal bieden om deze groei te realiseren. Moeten we überhaupt het heil wel verwachten van het systeem? Of is het wellicht beter om burgers in de gelegenheid te stellen de zorg en ondersteuning van ouderen in hun wijk of dorp te organiseren? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Stadsdorpen Amsterdam
Tot onze vreugde zijn de samenwerkende Amsterdamse Stadsdorpen ook lid geworden van NLZVE. Op 8 juli reisde ik af naar onze hoofdstad en sprak uitgebreid met Peter Zijlema, voorzitter van Stadsdorp Westerpark, en Jacques Allegro, nestor van de Stadsdorpen en één van de grondlegger van onze beweging.

Dagje hei
Medio juli vond een heidag plaats waarop we met het bestuur van gedachten hebben gewisseld over de strategie voor de komende jaren. Toch mooi hoe je via een schijnbaar chaotisch proces toch tot een rode draad kunt komen. De uitkomsten ervan zijn inmiddels met de leden en de medewerkers besproken. Volgende stap: overleg met het ministerie van VWS. Dan uitwerken tot een subsidieaanvraag voor de komende jaren.

Groeiplan ‘Versterking Gemeenschapskracht’
Tijdens de vakantie kwam een mail binnen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het Groeiplan dat wij voor de zomer hebben ingediend voor het Nationaal Groeifonds. Niet geheel onverwacht betrof dit een afwijzing. Letterlijke tekst: “We hebben uw groeiplan met veel interesse gelezen, maar uw groeiplan wordt helaas niet betrokken bij het ontwikkelen van voorstellen door ons of door een ander ministerie.”

Heel jammer natuurlijk, maar we laten het hier niet bij zitten. Ten eerste gaan we natuurlijk nog vragen waarom men ons plan niet ziet zitten. En we kunnen later, nadat de Instellingswet Nationaal Groeifonds is aangenomen, ons voorstel direct indienen bij het Nationaal Groeifonds.

In elk geval hebben we in korte tijd een groot aantal organisaties achter ons plan gekregen, wat een goede kiem is voor verdere samenwerking.

Maatschappelijke stimulering vrijwilligers in hulp, zorg en dienstverlening
Een mond vol, maar het gaat hier om een subsidiepakket van het ministerie van VWS voor vrijwilligersorganisaties om de activiteiten na de coronacrisis weer een boost te kunnen geven. NLZVE is een van de vrijwilligersorganisaties die deze subsidie ontvangen met het doel de bewonerscollectieven in ons land te ondersteunen. In juli en augustus zijn al plannen door de regionale netwerken – de leden van NLZVE – ingediend. In het najaar wordt in samenwerking met de MAEX een Impuls uitgezet onder lokale bewonerscollectieven. We wachten nog even op formeel groen licht vanuit het ministerie, maar dan kunnen we vol aan de slag! De plannen moeten namelijk dit jaar nog (grotendeels) worden uitgevoerd.

Vakantie
Eind juli begon mijn vakantie, waar ik wel aan toe was. Deze heb ik samen met mijn Sandra grotendeels op de fiets doorgebracht in Denemarken. Aanrader!

 

0  reacties

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen