De maand van ... Jan Smelik | Juni 2021

12-07-2021 0 reacties

Juni was voor mij een relatief korte werkmaand vanwege een weekje fietsen naar Texel, maar dat zou je aan deze column niet aflezen. Enfin, het meest bijzondere van de afgelopen maand was wel dat er voor het eerst weer fysieke bijeenkomsten plaatsvonden, hoewel het gros nog digitaal was. Maar heerlijk om af en toe eens niet de hele dag achter een scherm te zitten!

Ella Vogelaar Academie nu echt in de lucht!
De eerste webinars van de Ella Vogelaar Academie zijn in juni opgenomen en staan online, inclusief mijn eigen verhaal over Duurzame Ouderenzorg. In een half uur geef ik een overzicht van de ontwikkelingen in de zorg voor onze ouderen inclusief,  hoe kan het ook anders, een beschrijving van de rol van de samenleving zelf. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn: het webinar staat online. En als je de moeite zou willen nemen om feedback te geven – het is voor mij ook de eerste keer - ... dan graag!

Expertmeeting brede monitor burgercollectieven
Op 9 juni vond een digitale bijeenkomst plaats met experts en onderzoekers over de mogelijke opzet van een brede monitor burgercollectieven. Dit is een onderzoek met als doel de omvang en de maatschappelijke en economische waarde van de beweging van lokale burgercollectieven in kaart te brengen. De monitor biedt een integraal inzicht over alle domeinen heen en legt de basis voor de erkenning dat onze beweging hard nodig is om de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden en om duurzame brede welvaart te realiseren.
Het idee van de brede monitor is ontstaan naar aanleiding van gesprekken met het SG-overleg - zeg maar de topambtenaar van elk ministerie - met een coalitie van landelijke organisaties van georganiseerde burgers. Nnaast NLZVE zijn dat LSA bewoners, LVKK, Energie Samen, Cooplink en MAEX. Deze coalitie heeft tevens een position paper geschreven.

Dialoogbijeenkomst Kwaliteitsraad
Direct daaraan voorafgaand – pfff, sommige dagen…. – was een eveneens digitale dialoogbijeenkomst over passende zorg, georganiseerd door de Kwaliteitsraad waarvan ik deel uitmaak. Los van wat technische problemen was het een leerzame bijeenkomst met een breed scala aan deelnemers. Vanzelfsprekend heeft ondergetekende ervoor gezorgd dat de stem van de georganiseerde burger goed vertegenwoordigd was, waaronder twee bestuursleden van NLZVE!

Maatschappelijke Expertgroep Ouder Worden 2040
Ouder Worden 2040 is een landelijk programma in opdracht van VWS waarin wordt samengewerkt om een maatschappelijk gedragen visie en veranderagenda voor de toekomst van het ouder worden in Nederland te formuleren. Voor deze brede maatschappelijke dialoog wordt gebruik gemaakt van toekomstscenario’s. Met deze scenario’s kunnen we verkennen welke nieuwe antwoorden mogelijk en wenselijk zijn. Eén van de groepen die hiervoor zijn samengesteld is de maatschappelijke expertgroep, die bestaat uit kenners en doeners van veel verschillende pluimage. Ik maak hiervan deel uit, samen met enkele ‘bondgenoten’, zoals Jitske Tiemersma (KNHM) en Peter Boerenfijn (Habion). Ook hier moet het geluid van de burger natuurlijk stevig doorklinken! Op 17 juni vond de tweede sessie plaats, een flink lange online meeting (vijf uren!), maar heel goed georganiseerd door BeBright, en met voldoende pauzes gelukkig. Tijdens deze sessie werden drie maatschappijbeelden besproken, als basis voor de te ontwikkelen scenario’s. Na de zomervakantie gaan we verder met de scenario’s, ik ben razend benieuwd.

Meer wel
Ik schreef al eerder over het boek Meer wel van De Publieke Zaak. Hieraan hebben meer dan 150 mensen meegeschreven, onder eindredactie van Mickey Huibregtsen. Het boek is op 28 juni gepubliceerd en is gratis online te lezen. Echt een aanrader!

Brochure dorpsondersteuner
Met de VKKL en de NLZVE helpdesk zijn we bezig een brochure te schrijven over de dorpsondersteuner (of buurtassistent, of welke naam deze ook heeft). De tekst is vrijwel klaar; in de zomer vindt de lay-out en het drukwerk plaats en in september organiseren we een bijeenkomst met dorpsondersteuners uit het hele land – en hun ‘managers’ - om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. En om de kersverse brochure uit te reiken aan de eerste dorpsondersteuner van ons land...

 

 

0  reacties

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen