De maand van ... Jan Smelik | Mei 2021

11-06-2021 0 reacties

De afgelopen maand was die van de omslag: de lente kwam halverwege de maand goed los en het coronavirus is eindelijk op z’n retour. Zou er een causaal verband zijn? Ik ga de discussie maar niet aan … In elk geval was het een groot genot om eindelijk weer met mijn dorpsgenoten op het terras te kunnen zitten!

Ella Vogelaar Academie
Het wordt steeds spannender voor de start van de Ella Vogelaar Academie. De online leeromgeving is bijna klaar, de eerste webinars worden opgenomen, de communicatie voorbereid. Nog even geduld …

Zeeland bruist
Op 25 mei vond een digitale bijeenkomst plaats van Zeeuwse zorginitiatieven op initiatief van ZeelandBruist, NLZVE en de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland. Dit was de eerste keer dat we in deze provincie verbinding hebben gelegd tussen zorgzame gemeenschappen. We hopen dat dit een vervolg krijgt en dat er een meer permanent netwerk ontstaat, zoals in de meeste andere provincies al langer bestaat.

En ook Flevoland trouwens …
Ook Flevoland is qua netwerk nog een witte vlek, maar hier zijn we eveneens bezig om te kijken of er een regionaal netwerk kan ontstaan, onder andere met de Provincie. Marcel Kolder is hier onze vooruitgeschoven post.

Kwaliteitsraad
Het is deze maand niet allemaal Nederland Zorgt voor Elkaar wat de klok slaat. Hemelvaartsdag heb ik grotendeels besteed aan het schrijven van een signaal voor de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. Hopelijk lukt het om een medisch onderwerp met een grote impact op pakweg 50% van onze bevolking op de meerjarenagenda te krijgen. Dat is de prioriteitenlijst van te ontwikkelen kwaliteitsinstrumenten van het Zorginstituut. Als een onderwerp hier op staat, is er een stok achter de deur voor veldpartijen om een kwaliteitsinstrument te ontwikkelen.

Austerlitz Zorgt
Op 19 mei vond de Algemene Ledenvergadering plaats van Coöperatie Austerlitz Zorgt, waarvan ik voorzitter ben. We hadden vorig jaar het afscheid van twee bestuursleden van het eerste uur, Jan Snijders en Wim Oerlemans, uitgesteld in de hoop dat we het nu in levenden lijve zouden kunnen doen, maar helaas … Ondanks de online vergadering was het toch een warm afscheid met mooie woorden. Wat mij betreft was de uitvoering van het lied dat speciaal voor deze gelegenheid geschreven is over het Hart van Austerlitz het hoogtepunt van de avond.

Groeiplan ‘Versterking Gemeenschapskracht’
Soms ontgaat iets je volledig. Bijvoorbeeld dat iedereen ideeën kan indienen voor het Nationaal Groeifonds, ook wel Wopke-Wiebesfonds genoemd, met in totaal 20 miljard aan investeringen. Enkele dagen voor de deadline van 31 mei werd ik gebeld door Floor Ziegler van de StadmakersCoöperatie of het geen idee zou zijn om met een coalitie van burgerorganisaties een gezamenlijk plan in te dienen. Zo gezegd, zo gedaan. In een paar dagen tijd hebben we het Groeiplan ‘Versterking Gemeenschapskracht’ geschreven, en zo’n 20 organisaties hebben dit mede ingediend. Echt fantastisch!

Het Groeiplan omvat onder andere een investering van 500 miljoen euro in de sociale basisinfrastructuur, en is hier te lezen.

Ontmoetingsdag Habion
Habion is een landelijk werkende woningbouwvereniging voor ouderenhuisvesting. Hun bouwprojecten worden altijd in nauwe samenspraak met wijkbewoners gerealiseerd, vanuit een integrale visie op ouderenzorg. Habion doet mee aan een pilot voor sociaal aandeelhouderschap van NLZVE. In het kader daarvan vond in Loenen aan de Vecht een ontmoeting plaats tussen de helpdeskadviseurs van NLZVE en de wijkregisseurs van Habion. We bleken zoveel raakvlakken te hebben! Maar eerlijk gezegd hadden Peter Boerenfijn, directeur van Habion, en ik dit wel verwacht.  We hopen en verwachten dat we door de wederzijdse kennismaking elkaar weten te vinden als we in wijken aan de slag gaan.

 

 

0  reacties

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen