De maand van ... Jan Smelik | April 2021

05-05-2021 0 reacties

De maand april zal de annalen ingaan als een kille maand, letterlijk en figuurlijk. Onveranderd slechte berichten van het coronafront, de lente die maar op zich laat wachten, een lente die dit jaar nog meer dan anders het teken is van hoop en terugkeer naar vrolijker tijden. Maar er was zeker ook goed nieuws!

Maatschappelijke stimulering vrijwilligerswerk
Het kabinet heeft in februari 200 miljoen euro 'coronasteun' beschikbaar gesteld voor een maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Een klein deel hiervan is gereserveerd om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor het vrijwilligerswerk in ons land te ondervangen.
NLZVE is één van de vrijwilligersorganisaties die deze subsidie ontvangen met het doel de bewonerscollectieven in ons land te ondersteunen. De afgelopen maand is in overleg met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) hard gewerkt om de voorwaarden voor deze subsidie met het ministerie van VWS af te stemmen. De verwachting is dat dit nog voor de zomer zijn beslag krijgt. Wordt vervolgd!

Nieuwe strategie vanaf 2022
Op 8 april vergaderde het bestuur van NLZVE. Het belangrijkste agendapunt was de voorbereiding op de ALV die op 29 april heeft plaatsgevonden. Tijdens de ALV is met de leden een begin gemaakt van de strategiecyclus, die in september van dit jaar moet leiden tot een geactualiseerd Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen voor de jaren 2022-2024.

Meer Wel
De Publieke Zaak is een denktank, met als drijvende kracht Mickey Huijbregtsen, die werkt - en ik citeer voor het gemak even de website - ‘aan een meer menselijk, vitale, effectieve en open samenleving door alle maatschappelijke spelers te inspireren en te stimuleren hier een vernieuwende bijdrage aan te geven, welke past bij de mogelijkheden en behoeften van vandaag’. DPZ publiceerde twee boeken: ‘Meer Waarde’ (2017) en ‘Meer Wij’ (2019). Deze boeken hebben veel maatschappelijke invloed gehad. Het derde boek in deze trilogie is in de maak en gaat heten: ‘Meer Wel’. Het boek biedt ruimte voor een fundamentele herbezinning op de voornaamste instituten en kernprocessen die bepalend zijn voor het functioneren van onze maatschappij. Verschillende werkgroepjes schrijven de hoofdstukken en ondergetekende zit in twee daarvan die – het zal niemand verbazen – gaan over onderwerpen als gezondheid en inclusieve samenleving. Ik ben erg benieuwd! Meer over dit project is te lezen op de website van De Publieke Zaak.

Koningsdag in coronatijd
In mijn woonplaats Austerlitz was het stil deze koningsdag: geen aubade, geen feest. Daarom heb ik deze dag maar besteed aan het samenvoegen en corrigeren van alle bestanden van bewonerscollectieven die we van de verschillende leden van NLZVE (regionale netwerken) hebben ontvangen na de inventarisatie die we vorig jaar hebben uitgevoerd. Pfff, dat was nog een hele klus. Maar we hebben nu een actueel  - voor zover mogelijk in zo’n snel groeiende beweging – bestand met een kleine 1.500 initiatieven. Binnenkort gaan we de nieuwe initiatievenkaart publiceren op onze website.

0  reacties

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen