De maand van ... Jan Smelik | Maart 2021

14-04-2021 0 reacties

Het wordt zo langzamerhand knap eentonig, Zoomvergadering na Zoomvergadering ... en wat te denken van al die initiatieven die na een jaar coronastilstand hun energie zien wegvloeien? Ik houd mijn hart vast voor als we straks weer los mogen. Wat is er over? Wie blijft er over?

Maar er is ook goed nieuws: we hopen dat we de tweede helft van dit jaar financiële ondersteuning aan lokale initiatieven kunnen geven om de boel weer op te starten of hun infrastructuur te verbeteren. Het is nog niet zeker of dit gaat lukken, maar houd de berichten in de gaten!

Lezingen
Ook in maart stonden diverse lezingen op mijn programma, allemaal online natuurlijk. De leukste was voor ruim 100 actieve bewoners uit Amersfoort, op de jaarlijkse bewonersavond van SamenIndebuurt033. Voor velen bleek het een eyeopener om te horen hoeveel bewonerscollectieven er al zijn en hoe belangrijk deze ontwikkeling is voor onze samenleving.

Verder heb ik op verzoek van Prof. Theo Schuyt een gastcollege aan de VU verzorgd voor masterstudenten over bewoners aan de basis van vitale gemeenschappen. Hier bespraken we dilemma’s en vragen als:

  • Hoe komen we tot integratie van maatschappelijke initiatief in het reguliere (zorg)stelsel? Met de daarbij behorende structurele financiering
  • Hoe richten we de governance in?
  • Wat doen we in wijken waar geen bewonersinitiatief ontstaat? Hoe krijgen we landelijke dekking?
  • Hoe houden we de beweging zuiver? Hoe voorkomen we zuigende werking van ‘het systeem’?


Belangrijk maand voor de Ella Vogelaar Academie
Maart was een belangrijke maand voor de Ella Vogelaar Academie. We hebben een programmacoördinator benoemd: Jurgen van der Heijden. Hij is met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Verder stond de maand in het teken van de zoektocht naar een voorzitter van de Programmaraad. En ook die hebben we gevonden: Steven de Waal. Bij een aantal van jullie vast bekend; hij is initiatiefnemer van Public Space en schrijver van diverse boeken over leiderschap. Steven heeft grote affiniteit met nieuwe vormen van burgerschap en bewonerscollectieven. We zijn er heel blij mee! Momenteel zijn we bezig de rest van de Programmaraad samen te stellen.

Nieuwe voorzitter
Sommigen van jullie dachten vast: Jurgen, dat is toch de voorzitter van NLZVE? Dat klopt. En dit betekende dan ook dat Jurgen moest kiezen en ervoor gekozen heeft zijn functie als bestuurslid neer te leggen. Ben van Essen heeft tijdelijk de rol van voorzitter op zich genomen. We gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Bijzonder Statuut
Met het onlangs door een bestuurswerkgroep opgestelde Bijzonder Statuut is de basis van NLZVE verder verstevigd. Dit is in wezen het ‘grondwetje’ van onze beweging, waarin we onze grondbeginselen vastleggen. ‘Waarom regel je dit niet in de statuten?’, hoor ik je denken. Dat is omdat we statutair vastgelegd hebben dat het Bijzonder Statuut - als reglement van de vereniging - alleen met een tweederde meerderheid kan worden aangepast. 
Bovendien bevat het Bijzonder Statuut ook een artikel waarin we een vertaling van de grondbeginselen maken voor individuele bewonerscollectieven. Het is de bedoeling dat we een register aanleggen waar collectieven zich voor kunnen aanmelden als ze het Bijzonder Statuut onderschrijven. 
Maar eerst moet het Bijzonder Statuut nog door de ALV worden goedgekeurd. Naar verwachting gaat het register na de zomer open.

Event Bewonerscollectieven op weg naar volwassenheid
Samen met twee andere partijen zijn we een symposium aan het organiseren dat in het najaar moet gaan plaatsvinden. Hiervoor gaan we actieve bewoners uitnodigen, die we een wenkend toekomstperspectief willen bieden. Inspireren en laten zien wat er kan! Het belooft een spannende bijeenkomst te worden met bijzondere gasten en sprekers. Nadere informatie volgt!

De maand eindigde met een fietstocht met met vrouw en kinderen naar Hellevoetsluis. Ondanks het bepaald niet lenteachtige weer was het heerlijk om er even uit te zijn met het gezin.

0  reacties

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen