De maand van ... Jan Smelik | Januari 2021

05-02-2021 0 reacties

Jan Smelik blikt maandelijks terug op, én vooruit naar de activiteiten van NLZVE en ontwikkelingen rondom wonen, zorg en welzijn in een breder perspectief. Zo zag januari 2021 er voor hem uit:

In deze vervreemde en spannende tijd leek het me een goed idee om te starten met een maandelijkse blog. Er speelt zoveel op dit moment dat je het overzicht snel verliest. Het op papier zetten van ontwikkelingen en activiteiten helpt me om structuur te krijgen en te houden. Daarnaast hoop ik dat ik opbouwende feedback van lezers krijg, om de zaken nog scherper te krijgen.

De maand januari volgde op een voor mij uitzonderlijke kerstvakantie, die ik normaal met mijn gezin en vrienden doorbreng op Fuerteventura. Helaas gooide corona roet in het eten. Wel goed uitgerust, maar toch echt te weinig zonlicht en warmte ...

Reactie op consultatienota 'Zorg voor de Toekomst'
Een belangrijk thema de afgelopen weken was de reactie van NLZVE op de consultatienota 'Zorg voor de Toekomst' van VWS. De commentaren op deze discussienota dienen om deze om te vormen naar de lang beloofde Contourennota, die, zoals de naam al doet vermoeden, de contouren moet schetsen van het zorgstelsel in de komende jaren. Deze Contourennota zal dus een belangrijke inspiratiebron vormen voor de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen. Onze reactie was best pittig, omdat de discussienota in onze ogen veel te weinig redeneert vanuit de mens en zijn leefwereld en veel te veel vanuit het systeem. Kort gezegd is ons advies: organiseer de basiszorg laagdrempelig en dichtbij huis, onder regie en eigenaarschap van de bewoners zelf en met ondersteuning van professionals. De zorg weer daadwerkelijk integraal en rondom de mens organiseren wordt niet bereikt door systeemaanpassingen, maar vereist een rigoureuze omslag in de visie op ziekte en gezondheid en door herstel van de 'trias societatis', die bestaat uit overheid, markt én gemeenschap. Inmiddels heb ik gelukkig vele commentaren van andere organisaties gelezen met dezelfde strekking. Hopelijk doen 'ze' er echt iets mee!

NLZVE-helpdesk
Er zijn ook meer 'aardse' taken, zeker zo aan het begin van het jaar. Deze week is eindelijk de laatste stap in de fusie tussen NLZVE-netwerk en -helpdesk gezet. Wat heeft dat veel voeten in de aarde gehad!
De helpdesk is ook weer volop aan de slag. Met Evert van Schoonhoven overlegd over het vervolg op de inventarisatie door ZeelandBruist, met als doel te komen tot een Zeeuws netwerk, en over de propositie van NLZVE voor provincies die expertise zoeken op het thema kleinschalige woonzorgvoorzieningen. We hebben een prima team adviseurs, waarbij we nog zoeken naar uitbreiding voor Amsterdam e.o. Zelf heb ik ook regelmatig contact met de regio's. Bijvoorbeeld Kracht van de Veenkoloniën, die me gevraagd hebben deel te nemen aan hun adviesgroep.
Verder heb ik de boekhouding helemaal bijgewerkt en de begroting voor 2021 opgesteld.

Ella Vogelaar Academie krijgt vastere vorm
De ontwikkelingen rond de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht zijn in volle gang. Er wordt hard gewerkt aan het portal en de online leeromgeving, en het curriculum wordt met man en macht in elkaar gedraaid, zodat we in het voorjaar de eerste modules kunnen plannen. Daarnaast overleggen we met de 'dragers' en zijn we begonnen met het samenstellen van de Programmaraad. We zoeken in eerste instantie een 'zware' voorzitter. Ben erg benieuwd wie dat wordt.

Leerlijn Goed Ouder Worden
Met KNHM en de ouderenfondsen RCOAK en Sluyterman van Loo overleggen we over een gezamenlijk op te zetten Leerlijn Goed Ouder Worden. Dit wordt een modulaire opleiding die door de partners elk voor een deel wordt vormgegeven. Onderwerp van gesprek waren o.a. de voorwaarden waaronder het leerprogramma in het curriculum van de Ella Vogelaar Academie kan worden opgenomen. Helaas moeten we binnenkort afscheid nemen van de drijvende kracht achter de academie, Jitske Tiemersma, die directeur wordt van KNHM. Diverse gesprekken gevoerd met potentiële opvolgers, en het is gelukt! Binnenkort meer nieuws hierover.

Kennis verbreden en verdiepen
Het lezingencircuit is weer in volle gang, vanzelfsprekend allemaal online. Onder andere heb ik een module gegeven voor het Executive MBA-programma van de Universiteit van Tampere (FI) met als thema 'Community care by commons in the Netherlands'. Ik vólg ook lezingen, waaronder een uitstekend verhaal van Ruud Dirkse over dementie, georganiseerd door het platform ZorgSaamWonen.

NLZVE is partner in het GROZ-programma van Health Holland (Topsector LSH). Deze maand vond tactisch overleg plaats over de samenwerking van allerlei partijen ter ondersteuning van de fieldlabs (de zogenaamde GROZzerdammen) waarin de zorg fundamenteel anders zal worden ingericht, met burgerinitiatieven als belangrijke partij.

Verdiepingsslag Monitor Zorgzame Gemeenschappen
Veel aandacht de afgelopen weken ook voor de Monitor Zorgzame Gemeenschappen, die we samen met Vilans en Movisie uitvoeren. Onder andere diverse besprekingen over de opzet van de laatste fase van dit onderzoek, waarin we een verdiepingsslag willen maken op het kwantitatieve onderzoek en een start van het meten van impact. We zijn nog steeds blij en verbaasd over de enorme groei van het aantal bewonersinitiatieven die door dit onderzoek zichtbaar is geworden: het zijn er maar liefst 1.500!

Partnerschap
Verder is contact gelegd met een drietal organisaties, die NLZVE uitnodigt om deel te nemen aan een pilot Sociaal Aandeelhouderschap. Dit zijn organisaties van buiten onze beweging die samen met bewonerscollectieven willen bijdragen aan de fundamentele veranderingen die onze samenleving nodig heeft. Het is de bedoeling dat Sociaal Aandeelhouders in de vorm van een partnerschap samenwerken met NLZVE, dus op basis van gelijkwaardigheid, en NLZVE actief ondersteunen om de gedeelde doelstellingen te realiseren.  De eerste afspraken hierover staan.

Vergemeenschappelijking van zorg
Op initiatief van Jeroen den Uyl is een divers groepje mensen, waaronder ondergetekende, in gesprek over een volstrekt nieuwe opzet van ons zorgstelsel, met bewoners in de lead, onder de werktitel ‘Vergemeenschappelijking van zorg’. Hierin zitten verder o.a. twee hoogleraren, een ziekenhuisbestuurder, een kunstenaar en enkele actieve bewoners. Er ligt inmiddels een discussiestuk op tafel. Hierover praten we in februari verder. Spannend!

Al met al was het een drukke maand, niet eens zozeer in uren, maar wel in de veelheid aan activiteiten. Ook al omdat het hele coronadebat me behoorlijk bezighoudt. Ik vrees dat we daar voorlopig nog niet van af zijn …

0  reacties

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen