We Doen het Samen!

15-04-2024

Wij zijn de We Doen Het Samen-coalitie. We zijn met miljoenen mensen en we hebben een gezamenlijke droom: een samenleving waarin we het werkelijk sámen doen.

Waarin de almaar groeiende beweging van bewonerscollectieven zeggenschap en eigenaarschap heeft, financiële en juridische ruimte krijgt en een vanzelfsprekende en gelijkwaardige partner is voor overheid en markt. 

Afgelopen zaterdag vierde onze beweging een belangrijke mijlpaal: de lancering van de We Doen Het Samen!-coalitie en de presentatie van het gelijknamige actieprogramma. Daarin doen we een stevige oproep aan overheden en politici om ons actief op te zoeken, met ons samen te werken en bovenal om ons de ruimte te geven. We zijn hier, en we zijn een onmisbare bondgenoot bij het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Kort gezegd gaan we de komende jaren gezamenlijk koersen op vijf doelen:

  1. Samen = normaal. Samenwerking met lokale gemeenschappen moet de norm worden, niet de uitzondering.
  2. Bewoners zijn de beste oplossers: gemeenschappen moeten erkend worden als de beste en gelijkwaardige bronnen voor oplossingen van maatschappelijke vraagstukken.
  3. Geen concurrentiewetgeving, maar samenwerkingswetten: er moet een verschuiving komen van concurrentie naar verankering van randvoorwaarden voor het floreren van lokale gemeenschappen in het mededingingsrecht, de belastingwetgeving, het bestuursrecht en in passende rechtsvormen.
  4. Nieuwe financieringsmodellen zijn nodig: lokale gemeenschappen ontwikkelen zich sneller en duurzamer met meer structurele financiële zekerheid, als erkenning en waardering voor hun maatschappelijke waarde.
  5. Alles wat bewonerscollectieven moeten weten, is er al: ondersteuning en kennis moeten beschikbaar zijn voor bewonerscollectieven op de plaatsen waar ze actief zijn. De coalitiepartners zorgen voor bundeling van hun kennis en netwerken.

De We Doen Het Samen-coalitie bestaat naast Nederland Zorgt Voor Elkaar uit LSA, Katalys, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), Oranje Fonds, NOV Platform Vrijwilligers, Stichting DOEN en VSBfonds.
De volgende organisaties hebben zich reeds aangesloten: Constitutie voor de Commons, Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht, StadmakersCoöperatie, Lansco, Herenboeren, Collectieve Kracht, De Groene Sprong, Triodos Bank, Social Enterprise NL, Cooplink, Commons Network en Huis van Actief Burgerschap. De verwachting is dat de groep zich snel zal uitbreiden. 

Jan Smelik, coördinator van Nederland Zorgt voor Elkaar is mede-oprichter: “De zorg zakt door zijn hoeven en de Rijksoverheid is met allerlei programma´s zoals het Integraal Zorg Akkoord, druk bezig om oplossingen te vinden. Alleen zitten de 2.000 zorgzame gemeenschappen in Nederland daar niet aan tafel en dat geldt ook voor andere onderwerpen als verduurzaming, armoede, wonen, eenzaamheid, polarisatie en nog veel meer. Zonder hen ga je het echt niet redden dus het is tijd om anders te gaan denken.”

Lees hier het volledige actieprogramma.
 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen