Rapport Monitor Burgercollectieven

29-02-2024

Op een grijze dag eind februari werd in Dordrecht het eindrapport van de Monitor Burgercollectieven aangeboden aan directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische rechtsstaat Arne van Hout van het Ministerie van BZK.

De Monitor Burgercollectieven is uitgevoerd door de VU en is een uitvloeisel van het manifest dat NLZVE samen met LSA, LVKK, Energie Samen, Social Handprint, Cooplink en NCR aan het SG-overleg, het overleg van alle hoogste ambtenaren van de verschillende ministeries, heeft gestuurd. 
Het onderzoek liet zien dat er in Nederland minstens 7.400 burgercollectieven zijn, en waarschijnlijk nog veel meer. Deze collectieven hebben baat bij autonomie en ruimte voor eigen initiatief. Een goede samenwerking met de overheid is hierbij van belang. Het vraagt om een opstelling van de overheid die niet is gebaseerd op wantrouwen en controle, maar op vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Je kunt het rapport, getiteld 'Burgercollectieven in Nederland: een conceptuele en empirische verkenning', hier lezen.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen