Ontlast de zorg, kies voor gemeenschapskracht

17-11-2023

Steeds meer mensen maken zich zorgen over de zorg. Analyses over schaarste, krapte en vastlopende zorg hebben de overhand. Tegelijk is er ontzettend veel onbenut potentieel: het is tijd om ruimte te maken voor de oplossingen van mensen zelf.

De roep vanuit de samenleving om meer eigenaarschap, zeggenschap en vertrouwen klinkt steeds luider. Nemen we die roep serieus, dan vraagt dat om een fundamentele omkering in denken en handelen. LOC Waardevolle zorg, Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) en Espria Ledenvereniging hebben de handen ineengeslagen om dit voor elkaar te krijgen.

In de verkiezingsprogramma's zien wij al (mede door ons aangedragen) aanknopingspunten terug. Ook na de verkiezingen blijven wij ons hiervoor inzetten.

Bekijk hier het gezamenlijke pleidooi 'Inwoners in de regie over zorg en hulp'

 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen