Terugblik Ella Vogelaar Lezing door Ahmed Marcouch ​​​​​​​

11-09-2023

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch sloot op 2 september het symposium De Wijk Centraal van de PvdA Utrecht af met de tweede Ella Vogelaar Lezing.

Hierin blikte hij terug op zijn stadsdeelvoorzitterschap van Amsterdam-Slotervaart (2006-2010): een veelbewogen tijd in delen van die wijk, en een tijd die samenviel met de start van Ella Vogelaars wijkaanpak. Marcouch trok de lijn door naar de huidige tijd, waarin het Nationale Programma Leefbaarheid en Veiligheid de draad van die wijkaanpak weer oppakt. Hij steunt de ambitie van het NPLV om de deelnemende wijken over een lange periode - twintig jaar -  te ondersteunen. Wijken fysiek en sociaal opnieuw opbouwen vraagt om een lange adem: er spelen veel gestapelde problemen en er zijn geen snelle oplossingen. Áls er dan een speerpunt moet worden benoemd, dan wijst Marcouch op kinderen en hun onderwijs. Hij schetste ter illustratie een indringend beeld van de stress waarin mensen in onzekere financiële omstandigheden moeten leven. Die beïnvloedt ook hun kinderen en remt ze in hun ontwikkeling. Onderwijs is het middel bij uitstek om kinderen zoveel mogelijk te helpen tóch vooruit te komen.

De Ella Vogelaar lezing wordt georganiseerd door de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen