Twentse Noabers als goed voorbeeld

20-07-2023

Het netwerk van zorgzame gemeenschappen in Twente, met de prachtige naam Twentse Noabers, timmert flink aan de weg. Zo worden zij al jaren nauw betrokken bij regionale besprekingen over de organisatie van de zorg.

Twente Beter is een netwerk in de zorg dat in 2020 is gestart op initiatief van zorgverzekeraar Menzis en de twee ziekenhuizen in Twente. Bij het netwerk zijn inmiddels tientallen zorgaanbieders aangesloten en er is intensieve afstemming met de veertien Twentse gemeenten. Vanaf de start is er veel aandacht geweest voor de inbreng van de inwoners van Twente. Twentse Noabers, een coƶperatie van 30 burgerinitiatieven is een vaste gesprekspartner. 

Klik hier voor het artikel op de website van De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen