Koningin Máxima bezoekt dialoogbijeenkomst NLZVE en ZN

09-05-2023

Hare Majesteit Koningin Máxima is dinsdagochtend 23 mei in Austerlitz aanwezig bij een dialoogbijeenkomst over passende zorg en de brug tussen formele en informele zorg. De bijeenkomst is een initiatief van Zorginstituut Nederland en van Nederland Zorgt Voor Elkaar.

Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie die het basispakket van de zorgverzekering samenstelt. Nederland Zorgt Voor Elkaar is een landelijk netwerk van lokale burgerinitiatieven die de leefbaarheid van hun woonomgeving verbeteren en de steun voor hun buurt- of dorpsgenoten organiseren.
 
De toegankelijkheid en de betaalbaarheid van zorg staan in toenemende mate onder druk door vergrijzing, personeelstekorten en de toegenomen mogelijkheden tot behandeling. Passende zorg is gericht op het toekomstbestendig maken van de Nederlandse gezondheidszorg, met aandacht voor zowel passend gebruik als passende organisatie en bekostiging van de zorg. Dit kan bijvoorbeeld door in te zetten op preventie, zorg waar het kan op afstand of digitaal aan te bieden en door de patiënt meer te betrekken bij het besluit tot behandeling.
Naast de formele zorg ontstaan in buurten en dorpen steeds meer georganiseerde zorgzame gemeenschappen van burgers die elkaar zorg bieden en ook gericht zijn op welzijn en wonen. Deze informele zorg en de formele zorg weten elkaar nog niet altijd te vinden en om passende zorg te kunnen bieden is samenwerking essentieel. 
 
Koningin Máxima is aanwezig bij het plenaire gedeelte van de bijeenkomst. Hier wordt gesproken over de stappen die de komende jaren moeten worden gezet om bewonerscollectieven die zelf zorg en ondersteuning willen organiseren goed te laten samenwerken met de formele zorg. Ook bezoekt Koningin Máxima twee dialoogsessies waarbij deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden in gesprek gaan over de mogelijkheden om passende zorg en zorgzame gemeenschappen te verbinden en over hoe de formele en de informele zorg elkaar kunnen versterken om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen. Bij de dialoogbijeenkomst zijn vertegenwoordigers aanwezig van zowel de formele als de informele zorg, afgevaardigden van de jonge generatie in de zorg, wetenschappers en kritische denkers over het zorgstelsel.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen