Manifest ‘Gezond ouder worden doe je samen in de buurt’ groot succes

15-04-2023

NLZVE heeft meegeschreven aan het manifest Gezond ouder worden doe je samen in de buurt van hoogleraar Marcel Canoy, dat medio februari verschenen is op Sociale Vraagstukken en in verkorte vorm in dagblad Trouw.

De boodschap is helder: Er is veel energie in de samenleving om zorgzame gemeenschappen in te richten, maar het systeem zit de initiatieven voortdurend in de weg. Het manifest roept de ministers Helder, Van Gennip en De Jonge op om de rode loper uit te rollen voor zorgzame gemeenschappen en waar nodig regels aan te passen.
Onder dit manifest staan vele prominente namen, en het is na publicatie nog eens door honderden mensen ondertekend. Dat kan overigens nog steeds: ga naar het manifest, scroll helemaal naar beneden en plaats een reactie.
 
Het manifest is niet vrijblijvend. De ondertekenaars komen op 5 juni bijeen. Daar zullen Marcel Canoy en Jan Smelik aan hen vragen wat ze er zélf mee gaan doen. Ook zijn de initiatiefnemers, samen met Movisie, bezig een witboek samen te stellen van mooie buurt- en dorpsinitiatieven, waarbij ook wordt stilgestaan bij de knelpunten waar deze tegenaan lopen. Dit witboek wordt binnenkort aan de ministers aangeboden.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen