IZA-regioplannen: wie schuift er aan?

12-04-2023

Dit jaar gaan alle zorgkantoorregio’s aan de slag met regioplannen die in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) worden opgesteld of geactualiseerd. Aan deze regionale tafels wordt het toekomstig zorglandschap opnieuw ingericht.

Hierbij zullen belangrijke en onomkeerbare besluiten worden genomen. Over wie wat gaat doen, over de geldstromen die vanuit de verschillende zorgwetten én vanuit de transformatiemiddelen worden toegewezen aan activiteiten en wie die gaan uitvoeren.

Het belang van burgerbetrokkenheid is evident. Zonder actieve bijdrage van burgers, cliënten en patiënten gaat de échte transformatie zoals in het IZA besproken niet lukken. Van burgers wordt verwacht dat zij meer zelf doen. Dat betekent ook dat zij zelf meer invloed en zeggenschap moeten hebben wat er lokaal en in hun regio gebeurt. Daarom horen de regionale netwerken van zorgzame gemeenschappen, de leden van NLZVE dus, aan tafel bij de regioplannen. Waar nodig wil NLZVE dit gaan ondersteunen door middel van een ‘Vliegende Brigade’, een team van adviseurs die ingezet kunnen worden bij de regionale overlegtafels.

Er is inmiddels geen vacature meer.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen