NLZVE stuurt brief aan Minister Kuiper over de IZA-regioplannen

15-03-2023

Samen met de ouderenbonden en cliëntenorganisatie LOC is een brief naar Minister Kuipers gestuurd met het verzoek om serieuze eisen te stellen aan de burgervertegenwoordiging bij het totstandkomen van de regioplannen die de komende maanden in het kader van het IZA worden gemaakt.

In het Integraal Zorg Akkoord dat vorig jaar is afgesloten wordt aan alle zorgkantoren de opdracht gegeven om regioplannen te maken. Naar onze mening horen de regionale netwerken van zorgzame gemeenschappen, de leden van NLZVE dus, aan tafel bij de regioplannen, vanaf het begin en gelijkwaardig. Waar nodig gaat NLZVE dit ondersteunen door middel van een ‘Vliegende Brigade’, een team van adviseurs die ingezet kunnen worden bij de regionale overlegtafels.

In de brief die we samen met LOC Waardevolle zorg en de Seniorencoalitie naar de minister van VWS hebben gestuurd, vragen we om nadere regelgeving over de manier waarop de burger, patiënt en cliënt bij de regionale planvorming vertegenwoordigd dient te zijn. Als dit niet gebeurt, is het risico groot dat er wordt volstaan met een inspraakprocedure of dat er alleen een 'excuusburger' aan tafel zit.

Je kunt de brief hier downloaden.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen