Domeinoverstijgende samenwerking in Hollandscheveld krijgt vervolg

06-03-2023

Dorpscoöperatie Hollandscheveldverbindt werkte de afgelopen jaren mee aan het project Domeinoverstijgende samenwerking (DOS). Inwoners kunnen voor zorg en ondersteuning bij één aanspreekpunt terecht. Het ministerie VWS stelt bijna 9 miljoen beschikbaar voor uitbreiding naar meer gemeenten.

Na drie succesvolle pilots, waarvan Hollandscheveld er een is, wordt het werken met ‘zorgarrangeurs’ nu uitgebreid naar meer gemeenten. Zogeheten ‘arrangeurs’ moeten mensen gaan helpen om verschillende soorten zorg op elkaar af te stemmen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt bijna 9 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor gemeenten die zo’n arrangeur aanstellen. Kwetsbare inwoners, vooral ouderen, kunnen met dergelijke ondersteuning langer thuis wonen.

Gemeenten kunnen een beroep doen op het tijdelijke subsidiepotje om te experimenteren met betere samenwerking tussen verschillende zorgpartijen. De afgelopen jaren hebben drie gemeenten (Ede, Dongen en Hollandscheveld in Hoogeveen) proefgedraaid in het kader van het project Domeinoverstijgende Samenwerking (DOS). De evaluatie wijst uit dat in de drie gemeenten cliënten beter werden geholpen en minder mensen in de Wlz terechtkwamen.

In Hollandscheveld bundelden de dorpscoöperatie, de gemeente Hoogeveen, een zorgverzekeraar en zorgkantoor en zorgorganisaties de krachten. Deze pilot richt zich op alle kwetsbare, nog thuiswonende inwoners van vanaf 18 jaar, met een (professionele) hulpvraag. Een ‘dorpsregisseur’ van de coöperatie was bevoegd om alle Wmo-ondersteuning te regelen. Daaromheen staat een team van wijkverpleegkundigen, de ‘maotwarkers’. Via de dorpsregisseur kunnen de maotwarkers ondersteuning vanuit de Wmo inzetten. Samen stellen en beheren zij een integraal ondersteuningsplan van de cliënt en zijn of haar naasten.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen