NLZVE in beeld op Congres Thuis in de Wijk

14-02-2023

Op 22 maart is in Den Bosch het congres Thuis in de Wijk over de woonzorgopgave voor ouderen. Centraal staat het thema bloeiende buurten voor wonen, welzijn en zorg. Nederland Zorgt voor Elkaar levert een bijdrage aan de sessies en het kennisplein.

De woonzorgopgave voor ouderen staat volop in de belangstelling.Toekomstbestendig wonen voor ouderen - ook als zwaardere zorg nodig is - krijgt de komende jaren steeds meer een plek in dorpen, buurten en wijken. Hoe zorgen we dat dit tot bloei komt?

Duidelijk is dat hierin een belangrijke rol is weggelegd voor bewonersinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Zonder inzet van informele zorg, burenhulp en zorgzame gemeenschappen, loopt de professionele (ouderen)zorg vast. Op het congres komen de kansen die bewonersinitiatieven bieden in een aantal deelsessies terug.

Jan Smelik (NLZVE) vertelt het verhaal van Austerlitz Zorgt als voorbeeld van de kracht van zorgzame gemeenschappen. Karen Houwen (Ons Stede Broec) laat zien hoe in Stede Broec bewoners samenwerken met professionals om tot een buurtgerichte aanpak te komen. Roeli Mossel (NNCZ) gaat in op het project Domeinoverstijgende samenwerking waarin de dorpscoƶperatie Hollandse Veld een cruciale rol speelt. Wooncoƶperatie Binnenhaven in Almere laat zien hoe bewoners zelf vormgeven aan een woonproject voor alle leeftijden. NLZVE is ook de hele dag te vinden op het kennisplein om met deelnemers in gesprek te gaan.

Het Congres Thuis in de Wijk brengt actieve burgers en professionals samen. Een mooie gelegenheid om contacten te leggen. Voor actieve bewoners zijn gratis kaarten beschikbaar. Wacht niet te lang met aanmelden!

Meer info en aanmelden: www.thuisindewijk.nu  

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen