Geslaagde eerste dubbelworkshop over impact en financiering

08-12-2022

Hoe overtuig je (potentiële) financiers van de maatschappelijke meerwaarde van je bewonersinitiatief? En hoe creëer je een zo breed mogelijke financiële basis voor de langere termijn?

Met deze vragen gingen twee bewonersinitiatieven - Scoot & Go (Leersum) en De Witte Vlinder (Amersfoort) - begin deze maand aan de slag tijdens de dubbelworkshop Veranderverhaal / Wegwijzer Toekomstbestendige Financiering. Het opstellen van de veranderverhalen, waarin stapsgewijs de doelen en de concrete effecten van de initiatieven onder de loep werden genomen, leverde twee sterke pitches én een aantal verrassende inzichten op, die al direct een nieuw perspectief op diverse financieringsmogelijkheden boden. 
Met behulp van onze nieuwe 'zelftest'-rekentool stelden de deelnemers vervolgens een financieel toekomstscenario op, dat ze de komende tijd zelf verder kunnen uitwerken.

Heeft jouw bewonersinitiatief (op het gebied van welzijn, wonen en zorg) ook interesse in deze gratis dubbelworkshop? Laat het weten via ondersteuningsteam@nlzve.nl.

Je vindt de Wegwijzer Toekomstbestendige Financiering en de bijbehorende zelftest ook in onze kennisbank.

 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen