WOZO-programma: de toekomst van de ouderenzorg

04-07-2022

Vandaag is het startschot gegeven voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Dit omvat een pakket maatregelen, initiatieven en projecten om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken.

De vergrijzing, de stijgende zorgvraag en de groeiende personeelsschaarste vragen om een ingrijpende transformatie. Vandaag de dag hechten ouderen zelf ook meer aan eigen regie en autonomie.

Met het programma wordt toegewerkt naar een ouderenzorg waarbij ouderen zo veel mogelijk zelfredzaam zijn en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Er wordt ingezet op geschikte woningen, goede basiszorg in de wijk. Waar mogelijk worden eenvoudige zorgtaken uitgevoerd met behulp van technologische innovatie.

Het kabinet trekt voor de komende vijf jaar ruim 770 miljoen euro uit om deze transformatie vorm te geven. Er komt onder meer een subsidieregeling voor 'intergenerationeel wonen' en streeft het kabinet naar de realisatie van 170.000 nultredewoningen, 80.000 geclusterde woningen en 50.000 woningen voor ouderen met een meer intensieve zorgvraag. Deze plannen worden de komende tijd uitgewerkt door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Het WOZO-programma is tot stand gekomen na intensieve gesprekken met en bijdragen van tal van organisaties, waaronder Nederland Zorgt Voor Elkaar. Bij de gesprekken rond de verdere invulling van het programma zullen wij ons sterk maken voor de positie van bewonersinitiatieven. Zij kunnen de samenredzaamheid in wijken, buurten en dorpen versterken, bijvoorbeeld door de inzet van een dorpsondersteuner.

Lees meer in de Kamerbrief van VWS-minister Helder.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen