Naar een gelijkwaardig samenspel tussen formele en informele zorg

10-06-2022

Er is een fundamentele omslag nodig in het denken over hoe we zorgen en hoe we zorg organiseren: van cliëntgerichte zorg naar netwerkgerichte zorg, waarbij naasten, vrijwilligers en beroepskrachten samen een team vormen.

Binnen dit team kunnen ze - vanuit een gelijkwaardige relatie - de hulpvrager, en soms ook anderen die zorg nodig hebben, ondersteunen. Om hulpbehoevende mensen bij grote personeelsschaarste zoveel mogelijk te kunnen blijven helpen, is een samenwerking tussen alle verleners van (semi-)formele en -informele zorg essentieel. Deze samenwerking kan niet langer vrijblijvend zijn voor zorgorganisaties; het is nodig dat zij de waarde van naasten en vrijwilligers meer erkennen en betrekken bij het dagelijkse zorgproces. Zij zullen voorwaarden moeten creëren waaronder beroepskrachten van meet af aan een verbintenis met het netwerk van de hulpvrager aangaan, niet alleen met de zorgvrager.

In het advies Anders leven en zorgen - Naar een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten pleit de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) voor een andere verdeling van verantwoordelijkheden en voor versobering van regelgeving, verantwoording en toezicht.

Verder lezen:

 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen