Jan Smelik over Ouder Worden 2040

25-01-2022

De komende 20 jaar veroudert onze samenleving. Dat geeft kansen en uitdagingen. Hoe wonen en werken we? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen?

De komende 20 jaar veroudert onze samenleving. Dat geeft kansen en uitdagingen. Hoe wonen en werken we? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen? Over die vragen buigen burgers, maatschappelijke experts en professionals van publieke en private organisaties zich in het programma Ouder Worden 2040. 

De hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, Simon Broersma, heeft een tiental betrokkenen bij Ouder Worden 2040 geïnterviewd over diverse relevante thema’s. Zo ook Jan Smelik, coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar.

In het interview stelt Jan dat de formele zorg en de nuldelijns zorg nu nog grotendeels gescheiden zorgtrajecten zijn. De afgelopen jaren is het aantal lokale zorginitatieven - van onderop georganiseerd en dicht bij de bewoners - enorm gegroeid. De basis is op orde, en nu dienen we een structuur te vinden om die nuldelijns zorg goed te kunnen inbedden.

Hieronder kun je het interview bekijken. 

 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen