Provinciale subsidies nieuwe woonvormen

29-11-2021

Drenthe en Zuid-Holland stellen startsubsidies beschikbaar voor startende collectieve wooninitiatieven. In Drenthe gaat het om een totaal subsidiebedrag van € 150.000, aangevuld met € 500.000 voor renteloze leningen. Zuid-Holland heeft € 250.000 te verdelen.

Drenthe
Er is in Drenthe een nieuwe subsidieregeling voor het ondersteunen van wooninitiatieven. De provincie stelt € 150.000 beschikbaar voor startsubsidies. Ook is er in totaal € 500.000 beschikbaar voor renteloze leningen voor het ontwikkelen van een initiatief. De regeling volgt uit het succes van enkele pilotprojecten, die de provincie dit jaar steunde. Aanvragen kunnen vanaf 1 december worden ingediend. Lees meer op de provinciale website.

Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland stelt in 2022 in totaal € 250.000 beschikbaar voor de planvorming voor (innovatieve) collectieve wooninitiatieven. Verenigingen, wooncoöperaties en stichtingen kunnen hiervan gebruikmaken om de haalbaarheid van hun project te onderzoeken. Hiermee komt de provincie tegemoet aan de behoefte aan specifieke en nieuwe woonvormen voor mensen die bijvoorbeeld met een groep gelijkgestemden willen wonen of mensen die afhankelijk zijn van zorg. Meer informatie vind je op de website van de provincie.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen