Structurele financiering Zorgzame Gemeenschappen

19-11-2021

Het is tijd voor een eenvoudigere en structurelere financiering van zorgzame gemeenschappen. Dat is een belangrijke conclusie uit de eerste Monitor Zorgzame Gemeenschappen 2020 die wij samen met Movisie en Vilans uitvoerden onder ruim 300 burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn.

De Monitor Zorgzame Gemeenschappen 2020 laat zien dat de beweging van bewonersinitiatieven groeit en impact heeft. De Monitor laat echter ook zien dat onder zorgzame gemeenschappen een brede wens is voor meer financiering om hun activiteiten uit te breiden en te verbeteren. Aan de andere kant laten de interviews met meer ervaren en ontwikkelde initiatieven zien dat er dan vaak complexe constructies en specialistische kennis nodig zijn om dat te bereiken. Deels kunnen burgerinitiatieven elkaar daarbij helpen. Toch is een stimulans van lokale en landelijke overheid gewenst.

Lees de volledige publicatie op de website van Vilans.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen