‘Geef actieve burgers meer ruimte om het systeem te ontlasten’

08-10-2021

De huidige ouderenzorg is op termijn niet meer houdbaar. Jan Smelik ziet een grote rol weggelegd voor lokale burgerinitiatieven. ‘Door deze nuldelijnszorg hebben ouderen een vangnet, worden mantelzorgers ontlast en verpleeghuisopnames uitgesteld.’

Smelik denkt dat de gemeente en het rijk de vergrijzing en toenemende zorgvraag niet zelf kunnen oplossen. Hij vreest dat de schrijnende verhalen in de ouderenzorg wegens capaciteitsproblemen de komende jaren zullen toenemen. ‘Verzorgingshuizen zijn wegbezuinigd en verpleeghuizen bestaan uit bewoners in hun allerlaatste levensfase. Maar voor die groeiende groep thuiswonende ouderen is weinig geregeld. Daar plukken we nu de wrange vruchten van.’ Volgens Smelik dient de oplossing maatschappelijk aangedragen te worden. Hij ziet mogelijkheden in het inzetten van vitale pensionado’s in de derde levensfase. ‘Dit arsenaal aan potentiële vrijwilligers kan de ouderenzorg overeind houden. Het basale zorgstuk is niet groot en kan door professionals verricht worden. Maar een groot deel van de ondersteuning kunnen vrijwilligers prima voor hun rekening nemen.’

Lees het hele artikel in Zorgvisie

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen