Reactie NLZVE op discussienota VWS

29-01-2021

Basiszorg laagdrempelig en dichtbij huis, onder regie en eigenaarschap van de bewoners zelf en met ondersteuning van professionals. Hiervoor pleit NLZVE in een reactie op de discussienota 'Zorg voor de toekomst' van het ministerie van VWS.

De zorg weer daadwerkelijk integraal en rondom de mens organiseren wordt niet bereikt door systeemaanpassingen, maar vereist een rigoureuze omslag in de visie op ziekte en gezondheid en door herstel van de 'trias societatis', die bestaat uit overheid, markt én gemeenschap.

De volledige reactie van NLZVE is hier te lezen.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen