Woonprofielen van senioren

27-07-2020

Als senioren makkelijker kunnen doorstromen op de woningmarkt, wordt de woningvoorraad beter benut. Vraaggericht bouwen voor senioren is dus noodzakelijk.

Maar hoe zien senioren hun ideale woonomgeving? Onderzoek van Springco Urban Analytics levert tien verschillende woonprofielen op: van buurtblok tot priv├ędomein en van woonhof tot het vertrouwde gezinshuis.

De publicatie 'Woonprofielen van senioren' is verschenen in het kader van het innovatieprogramma 'Langer thuis in de inclusieve wijk'. Later dit jaar wordt nog een gebiedsgerichte vertaling verwacht.

Het volledige onderzoek is te lezen op de website van Platform 31.

 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen