NLZVE partner van platform ZorgSaamWonen

15-07-2020

Nederland Zorg Voor Elkaar is partner geworden van ZorgSaamWonen, het landelijke platform op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar en daar doorheen loopt dan ook het economisch domein. Eisen ten aanzien van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo toe. Het platform brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn. Door de samenwerking tussen NLZVE en ZorgSaamWonen is het bewonersperspectief verankerd in het platform. NLZVE-bestuursleden Ben van Essen en Jurgen van der Heijden en co√∂rdinator Jan Smelik zijn hierop toegevoegd aan het expertteam.

Meer informatie over ZorgSaamWonen vind je op de website.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen