NLZVE start met inventarisatie zorgzame gemeenschappen

02-07-2020

Elk bewonersinitiatief is van grote waarde voor eigen wijk of dorp, maar ook voor de samenleving in zijn geheel.

Hoe ze zich ook noemen: zorgcoöperatie, noaberzorgpunt, zorgzaam dorp, burennetwerk, doarpswurk, stadsdorp, het maakt niet uit. Wij gebruiken graag de verzamelnaam zorgzame gemeenschappen. Een beweging van lokale gemeenschappen die uit solidariteit en omzien naar elkaar initiatieven ondernemen op het gebied van zorg, welzijn en (samen) wonen. Een beweging die groeit en steeds sterker wordt.

Na de zomer zal NLZVE in samenwerking met de regionale netwerken een enquête uitzetten onder bewonerscollectieven. Met de gegevens uit deze vragenlijst kunnen wij overzicht, uitzicht en inzicht geven op de ontwikkelingen, successen en vraagstukken van bewonerscollectieven. En daarmee de noodzaak dat het makkelijker moet worden voor bewoners om dingen voor elkaar te krijgen onder de aandacht te brengen en houden.

We werken samen met Vilans en Movisie.

De uitkomsten van de vragenlijst publiceren we via verschillende kanalen, waaronder natuurlijk deze website en de nieuwsbrief.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen