Burgercollectieven staan klaar om de post-coronasamenleving vorm te geven

06-05-2020

De coronacrisis legt op een onmiskenbare manier risico’s bloot die te maken hebben met globalisering, (economische) kwetsbaarheid, en verschraalde gemeenschapsbanden; precies de risico’s waarvoor burgercollectieven proberen oplossingen te bedenken.

De pijlers waarop zij hun initiatieven bouwen - eigenaarschap, zelfsturing, wederkerigheid, solidariteit - zouden wel eens de ideale basis voor de post-coronasamenleving kunnen vormen.

Lees het vlammende betoog voor erkenning en inbedding van gemeenschapskracht in De Groene Amsterdammer, door Tine de Moor, Ton Duffhues en Eva Vriens van het Institutions for Collective Action van de Universiteit Utrecht.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen