Koning Willem-Alexander steekt hart onder de riem van bewonerscollectieven

30-03-2020

Vanmiddag heeft koning Willem-Alexander telefonisch contact gezocht met Nederland Zorgt Voor Elkaar.

Namens Nederland Zorgt voor Elkaar heeft algemeen coördinator Jan Smelik de koning verteld over de vele spontane initiatieven die bewonerscollectieven in het hele land ontplooien om gezinnen en ouderen in deze crisis bij te staan. De koning heeft zijn waardering overgebracht voor de saamhorigheid die bewoners van wijken en dorpen in deze moeilijke tijd tonen, en tevens zijn dank uitgesproken aan al die vrijwilligers die actief zijn in zorgcoöperaties.

Maar Smelik heeft ook zijn zorgen geuit over het feit dat vele maatschappelijke initiatieven als gevolg van de coronamaatregelen ten onder dreigen te gaan. Omdat ze wel huurlasten hebben maar inkomsten missen, bijvoorbeeld doordat alle activiteiten in buurthuizen zijn afgelast. De overheid besteedt miljarden om het bedrijfsleven door de crisis heen te helpen, maar voor maatschappelijke organisaties is vooralsnog nauwelijks een vangnet. 

Laten we hopen dat veel van de huidige initiatieven ook na de coronacrisis blijven voortbestaan en dat dit leidt tot een nieuwe waardering voor deze gemeenschapskracht. 

Bijgaande foto van koning Willem-Alexander en Jan Smelik dateert van maart 2019 en is gemaakt tijdens een werkbezoek aan Brabantse zorgcoöperaties.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen