Pleidooi voor meer ruimte voor bewonersinitiatieven

20-02-2020

Nederland Zorgt Voor Elkaar maakt deel uit van een veel grotere beweging in ons land, waarbij burgers samen initiatief nemen om een maatschappelijk doel te realiseren.

Op initiatief van NLZVE en de NCR (de brancheorganisatie van coöperaties) heeft een aantal landelijke organisaties de handen ineengeslagen om de positie van onze beweging te versterken. Als eerste 'product' van deze samenwerking is een mission statement, getiteld Burgercollectieven: de motor achter sociale innovatie en maatschappelijk rendement, opgesteld. Deze is aangeboden aan het SG-overleg, het gremium van de hoogste ambtenaren van de diverse ministeries. Voor de zomer zal een gesprek plaatsvinden met de relevante SG's. Hierin zullen we onze behoeften toelichten ten aanzien van onze gezamenlijke speerpunten: kennis, kapitaal en juridische innovatie.

Het mission statement is te downloaden in de kennisbank.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen