Bezwaarschrift over het negeren van bewonerscollectieven bij regionale samenwerking

23-08-2019

SAMEN030 en Nederland Zorgt Voor Elkaar hebben een bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument & Markt gestuurd over Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). In de voorgenomen regeling, waarbij regionale samenwerking onder voorwaarden wordt toegestaan, worden bewonersorganisaties genegeerd.

JZOJP is een programma gericht op de totstandkoming van regionale samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en -organisaties die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn bieden. Uitgangspunt is dat de ondersteuning en zorg past bij wat mensen nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben. De zorg en ondersteuning moeten passen bij wat mensen (nog) wel zelf kunnen en (weer) zelf willen. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet. De ACM heeft onlangs voorwaarden opgesteld, waaronder regionale samenwerking binnen de mededingingswet mag plaatsvinden. Helaas worden hierin als samenwerkingspartners wel patiëntenorganisaties genoemd, maar blijven bewonerscollectieven buiten beeld.

Bewonersorganisaties en -collectieven, onder andere opererend onder de namen zorgcoöperaties, wijk- en buurtcoöperaties, naoberzorgpunten en zorgzame dorpen, organiseren in toenemende mate gezonde beweegactiviteiten, ondersteunen mantelzorgers, zetten wijkinformatiepunten op, faciliteren laagdrempelige ontmoetingsplekken, organiseren thuiszorg/wijkverpleging of zijn initiatiefnemer van de bouw van zorgwoningen. Vaak hebben zij dorpsondersteuners of buurtassistenten in dienst die persoonlijk contact leggen met bewoners en vragen vroegtijdig matchen met het beschikbare aanbod, zowel van (betaalde) vrijwilligers, ervaringsdeskundigen als professionals. 

Zonder deze gemeenschapskracht ontstaat er geen of verdwijnt zelfs de sociale samenhang in buurten en wijken, staan mantelzorgers er alleen voor en wordt de zorg onbetaalbaar.

Het is opmerkelijk dat bewonersorganisaties en burgercollectieven door de ACM niet worden genoemd, omdat de ACM energiecoöperaties wel erkent als een speler op de energiemarkt. Wij hebben het over sterk vergelijkbare organisaties, die ook een rol spelen bij vraag en aanbod, maar dan van zorg en welzijn in plaats van energie.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen