Publicatie: Zicht op vernieuwing

02-05-2019

Binnenkijken bij vernieuwers van de verpleeghuiszorg: inzichten, voorbeelden en overdenkingen.’ Dat is de volledige titel van de tweede grote overzichtspublicatie van de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’.

Ook deze tweede editie geeft weer een scherp beeld van de uitdagingen, dilemma’s en hoofdbrekens, maar ook de successen van zorgorganisaties die besloten hebben zorg te bieden waarin niet de regels maar de mensen voorop staan.

In deze ruim honderd pagina’s tellende publicatie komen vele medewerkers, bewoners, naasten en vrijwilligers aan het woord, die een helder beeld schetsen van de ontwikkelingen in hun organisatie, op hun afdeling of in hun team. Behalve over de knelpunten waarmee zij geconfronteerd worden, vertellen zij met enthousiasme over de ruimte die zij in de nieuwe situatie ervaren. 

Bewoners en naasten merken dat er aandacht bestaat voor wat zij betekenisvol vinden, en dat daarnaar gehandeld wordt. Medewerkers benoemen de herwonnen vrijheid en verantwoordelijkheid om zelfstandig op te treden en het werkplezier dat daarmee toeneemt – een voorwaarde voor werkelijk mensgerichte zorg.

 Ook laat Zicht op Vernieuwing 2 zien dat de deelnemende organisaties in de Beweging zich gesteund en geïnspireerd voelen om de verpleeghuiszorg radicaal te vernieuwen: om daadwerkelijk en in al zijn consequenties waardevolle zorg te bieden, die in de relatie tussen bewoners, naasten en medewerkers tot stand komt. Dit vraagt een cultuurverandering die zonder twijfel jaren zal vragen.

Zicht op Vernieuwing 2 nu vrij beschikbaar

Zicht op Vernieuwing 2 is weer een leerzaam en inspirerend document geworden dat uitnodigt tot verdere discussie over de radicale vernieuwing van de verpleeghuiszorg. Zicht op Vernieuwing 2 is vrij beschikbaar voor iedereen met interesse in de beweging richting relatiegerichte zorg.

Met name Zorghuus Ysselstein is interessant, een plek waar ze vooral niet het verpleeghuis na willen doen, juist helemaal níet. Maar wel: kijken wat iemand wil of wat er nodig is. (pag. 78). "Het is inmiddels meer dan tien jaar geleden dat drie dames in de thuiszorg tot een gezamenlijke conclusie kwamen: het zou toch niet zo mogen zijn, dat mensen die al hun hele leven in Ysselsteyn wonen, daar juist in hun laatste jaren weg moeten? Dat kleine Noord-Limburgse dorp is altijd hun thuis geweest – en dat zou het tot het eind moeten blijven. En zo ontstond een zoektocht naar een oplossing voor een groeiende groep ouderen waarvoor in Ysselsteyn geen geschikte plek meer was.  We doen het zoals we het doen, en dat vinden we zelf prima. We kijken naar wat past bij een bewoner en wat past bij ons.”

Download hier Zicht op Vernieuwing 2

#zorg #vernieuwing 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen