Wijk BV: Pioniers gezocht

25-02-2019

In samenwerking met Stichting Doen start het LSA met het project De WijkBV. LSA zoekt hiervoor 5 pioniers!

Ambitieuze en ondernemende bewonersgroepen die werken aan een economische machtspositie in de wijk waar zeggenschap centraal staat, maken kans op een ondersteunings-traject van 3 jaar door het LSA. Op deze manier hoopt het LSA de geldstromen in de wijk te houden en de kans op eerlijke co-creatie met de overheid te vergroten.

De WijkBV pioniers gezocht
Het LSA zoekt 5 pioniers die serieuze stappen willen maken om te komen tot de realisatie van De WijkBV. Dit zijn ondernernemende bewoners-collectieven die al hebben laten zien dat ze positieve impact hebben op de wijk en die al eigen inkomsten hebben, maar die ook ambitieuze plannen hebben voor de toekomst.

Wil je meer informatie over De WijkBV?  https://www.lsabewoners.nl/ondernemen/de-wijkbv/

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen