Bewonersinitiatieven vragen 5 miljoen voor doorbraak

05-02-2019

500WIJKCOÖPERATIES, een samenwerkingsverband van bewonerscollectieven, kennisnetwerken en onderzoeksorganisaties, heeft afgelopen week aan financiers en investeerders 5 miljoen euro gevraagd voor doorbraken op het gebied van gezondheid en zorg in de wijk.

Tijdens een bijeenkomst met financiers en investeerders op 31 januari presenteerde Jan Smelik, algemeen coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), de plannen. De bijeenkomst was georganiseerd door de Topsector Life Sciences & Health in het kader van GROZ. Dit staat voor de kanteling van onze gezondheidszorg en is een nationale samenwerking op het gebied van de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg. Jan Smelik hierover: ‘GROZ is voor de bewonersbeweging in zorg en welzijn een enorme kans. Er moet echt versnelling komen in de kanteling van de zorg om de enorme uitdagingen waar we voor staan het hoofd te kunnen bieden. Zonder innovatieve wijkorganisaties als de wijkcoöperatie gaat het veel te lang duren.’


Bewonerscollectieven organiseren in toenemende mate vraag en aanbod rond ondersteuning, welzijn, zorg en wonen in hun dorp of wijk. Zij noemen zich onder andere zorgcoöperaties, stadsdorpen, zorgzame dorpen of noaberzorgpunten. Deze initiatieven zijn op zoek naar meer ruimte, meer waardering en structurele financiering. Een middel daartoe is de wijk- of dorpscoöperatie, een innovatieve organisatorische, juridische en economische entiteit die op veel plekken al in ontwikkeling is. Bewoners en professionals verenigen zich als gelijkwaardige leden en bereiken zo gezamenlijk doelen die voor elk afzonderlijk onbereikbaar zouden zijn geweest.  


De wijkcoöperatie mobiliseert bewoners, faciliteert sociaal ondernemers, verbindt wijkpartners en sluit integrale wijkgezondheidscontracten. En wordt zo een gelijkwaardige samenwerkingspartner voor gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor. 500WIJKCOÖPERATIES belooft een betere zorg in de wijk, gezondere inwoners en lagere kosten.


In 2019 wil 500WIJKCOÖPERATIES starten met minimaal 10 doorbraakgebieden. Dit zijn bestaande initiatieven die in drie jaar tijd worden doorontwikkeld naar volwassen wijkcoöperaties. De in deze doorbraakgebieden bereikte doelen vereffenen het pad voor andere initiatieven, ondersteund door een revolving fund waaruit startende wijkcoöperaties hun aanloopkosten kunnen financieren. Door de gerealiseerde besparingen eerlijk te verdelen krijgen wijkcoöperaties een eigen bekostigingsmodel en zijn ze niet langer afhankelijk van subsidies of fondsen. Het doel is om uiteindelijk in 2025 minimaal 500 wijkcoöperaties te realiseren.  


Naast Nederland Zorgt Voor Elkaar zijn GezondNL, SAMEN030, Labyrinth Onderzoek & Advies, Optimedis en Platform31 de initiatiefnemende partners.  
__________________________________________________________________
Meer informatie is verkrijgbaar bij Jan Smelik, jan.smelik@nlzve.nl  / 06-26014290

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen