Reactie van Hugo de Jonge op het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen

17-12-2018

Met deze brief geeft de Jonge de Kamer zijn reactie op het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen. Samenvattend zal hij in overleg met NLZvE de positie van bewonersinitiatieven versterken. Dat is natuurlijk heel mooi nieuws! Lees in de bijlage de hele brief met alle details over hoe en wat!

Samenvattend zal hij in overleg met NLZvE de positie van bewonersinitiatieven versterken door:

-          de waarde van bewonersinitiatieven onder de aandacht te (blijven) brengen bij de bestuurlijke partners die betrokken zijn bij de verschillende programma’s van het ministerie van VWS;

-          de koepel NLZvE financieel te ondersteunen in het creëren van een goede kennisinfrastructuur, zodat onderlinge kennisuitwisseling tussen bewonersinitiatieven beter van de grond kan komen;

-          het uitbreiden van de bestaande helpdesk-functie die lokale initiatieven kan ondersteunen in de samenwerking met professionele partijen en de lokale overheid;

-          de Nationale Dialoog gemeenschapskracht financieel te ondersteunen;

-          zorg te dragen dat er in verschillende lokale pilots en proeftuinen die op dit moment worden uitgevoerd- of in ontwikkeling zijn - voldoende aandacht is voor de positie van bewonersinitiatieven en de knelpunten die in de actieagenda worden benoemd;

-          het zichtbaar maken van de maatschappelijke impact van bewonersinitiatieven.

Download de hele brief hier: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2018D60224&id=2018Z23984

 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen