Triodos Bank sluit unieke overeenkomst met woonstichting Nu voor Straks uit Austerlitz

02-11-2018

Op woensdag 31 oktober ondertekenden de Triodos Bank en Woonstichting Nu voor Straks een bijzondere kredietovereenkomst. Met de overeenkomst is een belangrijk deel van de financiering geregeld voor 8 nieuwe zorgwoningen in het Hart van Austerlitz.

Nu voor Straks is een van de bewonersinitiatieven in Austerlitz en is geïnitieerd door zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt. 

De zorgwoningen zijn bestemd voor oudere inwoners van Austerlitz met een zorg- of Wmo-indicatie maar met een te hoog inkomen om in aanmerking te komen voor de zorgappartementen in de sociale huursector. Zij zullen worden verhuurd tegen een huur aan de onderkant van de vrijemarktsector. Op deze wijze kan ook deze groep bewoners in het dorp te blijven wonen, wanneer ze wegens hun gezondheid hun eigen huis uit moeten. 

De woningen worden energieneutraal en maken onderdeel uit van een project met in totaal 15 grondgebonden woningen. Woonstichting Nu voor Straks wordt eigenaar en beheerder van de woningen die in de tweede helft van 2020 volgens planning wordt opgeleverd. Austerlitz Zorgt gaat de zorgarrangementen leveren. 

De overeenkomst past in het beleid van de Triodos Bank om brede, maatschappelijk relevante zorginitiatieven te ondersteunen met maatwerkafspraken en zeker bij burgerinitiatieven is dat nodig. De gemeente Zeist is ook betrokken. De gemeenteraad heeft in januari de garantiestelling goedgekeurd, een voorwaarde van de bank voor het verstrekken van het krediet. Verder subsidieert de provincie Utrecht het project. De verdere financiering komt uit crowdfunding. Binnenkort starten de acties om het resterende deel te regelen, informeel is een flink deel al toegezegd. 

De overeenkomst is een belangrijke mijlpaal in het streven van Austerlitz om bewoners zo lang mogelijk in het dorp te laten wonen, met voorzieningen in en om de eigen woning. Naast deze woningen wordt in het Hart van Austerlitz een multifunctionele accommodatie gebouwd met een dorpshuis, basisschool, peuterspeelzaal en 25 sociale woningen van de woningcorporatie Woongoed. Hiervan zijn er 17 eveneens bestemd voor zorg. 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen