Actieprogramma zorgzame gemeenschappen

28-08-2018

Wat is ervoor nodig om de beweging van wijk- of dorpsbewoners die verantwoordelijkheid willen nemen voor elkaar een flinke duw in de rug te geven? De bewoners hebben gesproken, nu is de politiek aan zet.

Nederland Zorgt Voor Elkaar heeft een landelijke verkennerstocht gehouden onder honderden bewonersinitiatieven. Hieruit is het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen voortgekomen. Op 17 mei is dit aan Minister de Jonge (VWS) overhandigd en net voor het zomerreces heeft de minister dit aan de Tweede Kamer toegezonden. Momenteel wordt door een interdepartementale werkgroep gewerkt aan een inhoudelijke reactie. Aan de Kamer is toegezegd dat deze in het najaar wordt toegezonden. NLZVE heeft hiervan hooggespannen verwachtingen. Immers, het Actieprogramma is tot stand gekomen na een gedegen onderzoek en heeft daardoor een zeer breed draagvlak. Bovendien heeft de Tweede Kamer bij motie zelf om zo’n actie-agenda gevraagd. De politiek is nu aan zet!

Het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen bestaat uit drie Actielijnen:

  • De eerste is een oproep aan de samenleving om weer echt te gaan samen-leven en samen-zorgen. Het opnieuw vinden van gemeenschapskracht. En een lokale, kleinschalige organisatie van de ouderenzorg.
  • De tweede actielijn is een oproep aan de systeemwereld: ga intensief op lokaal niveau met ze samenwerken, vereenvoudig procedures en maak structurele financiering mogelijk.
  • De derde en laatste actie richt zich op de bewonersinitiatieven zelf: organiseer je, leer van elkaar, zorg voor continuïteit en vind bij onze beweging passende vormen van governance.

Het hele actieprogramma lezen? https://nlzorgtvoorelkaar.nl/samenvatting+actieprogramma/default.aspx

 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen