Brochure 'Samen recht doen aan Gemeenschapskracht'

16-07-2018

Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrij komt als mensen elkaar helpen om steeds meer doelen beter te bereiken door hun middelen te delen. In deze nieuwe brochure leest u alles over Gemeenschapskracht!

Op 17 mei vond in Utrecht de Eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht plaats. Gemeenschapskracht is de motor om in een buurt, dorp of wijk gezamenlijke doelen te bereiken, zoals: meer sociale cohesie, meer zorgen voor elkaar, meer gezondheid, meer werk, meer (sociaal) ondernemerschap en meer participatie.

Deze brochure is een gids om te komen tot meer gemeenschapskracht. We beschrijven wat we eigenlijk verstaan onder het begrip gemeenschapskracht en waarom het zo belangrijk is. We laten zien wat het betekent als onze participatiemaatschappij kantelt van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid. En als onze zorg en ondersteuning wordt georganiseerd vanuit de leefomgeving: kleinschalig, lokaal en samen met bewoners.

We laten de ontwikkeling zien van bewonersinitiatieven naar echte bewonerscollectieven. Ten slotte geven we een aanzet tot een wijkgerichte aanpak in vier stappen.

Veel leesplezier!

Anja van der Aa (GezondNL en SAMEN030)

Jan Smelik (Nederland Zorgt Voor Elkaar en Austerlitz Zorgt)


Klik op onderstaande link om de brochure te openen:

http://www.dialooggemeenschapskracht.nl//documents/BrochureGemeenschapskracht.pdf

Meer weten over de nationale dialoog Gemeenschapskracht?

http://www.dialooggemeenschapskracht.nl/p/12/Gemeenschapskracht

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen