Brandbrief van Brabantse seniorenbonden: Zorg loopt vast

10-07-2018

Drie Brabantse ouderenbonden waarschuwen voor een 'systeeminfarct' rond huisvesting en zorg voor senioren.

De bonden schrijven dit in een brandbrief aan de provincie Noord-Brabant, met afschriften aan onder anderen minister Hugo de Jonge (CDA, Volksgezondheid), de Tweede Kamer en de koepels van woningcorporaties en zorginstellingen.

De bonden KBO-Brabant, PVGE en PCOB schrijven dat het verdwijnen van de verzorgingshuizen en zwaardere eisen voor toegang tot een verpleeghuis een kloof heeft veroorzaakt. Ouderen moeten langer zelfstandig wonen, maar kunnen dat vaak alleen met hulp.

Het aantal senioren én hun gemiddelde leeftijd nemen toe, schrijven de bonden. Zeker in Brabant, een van de meest vergrijzende provincies. Zo stijgt het aantal dementerenden in Brabant van 34.000 in 2015 naar bijna 61.000 in 2030. Zeventig procent van hen woont thuis en dat stijgt naar tachtig procent, denken de bonden.

De vraag naar zorg aan huis stijgt daarmee, maar er is niet genoeg personeel. Dat tekort zal alleen maar groter worden, met als gevolg meer druk op mantelzorgers, zorgwerkers en hulpdiensten.

Zélf aan de slag

De drie bonden vinden dat ouderen ook zélf aan de slag moeten om dit probleem aan te pakken. ,,Noord-Brabant heeft van oudsher een sterk coöperatief karakter",schrijven de bondsvoorzitters Leo Bisschops (KBO-Brabant), Mari Vervaart (PVGE) en Cees Sprong (PCOB). Zij roepen daarvoor  wel de hulp in van de overheid, woningcorporaties en zorginstellingen.

Concreet stellen de bonden voor om in elke Brabantse gemeente een 'kernteam'in te richten waar alle betrokkenen samenwerken bij ontwikkeling van woonvormen die het gat vullen tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis. Om die teams op gang te helpen zou de provincie vier jaar lang een overkoepelend transitiebureau moeten financieren. Dat vergt zes miljoen euro, uitgesmeerd over vier jaar.

De ouderenbonden denken dat de oplossing ligt in het vormen van 'clusters' van seniorenwoningen met zorgvoorzieningen die opschaalbaar zijn als de behoefte toeneemt.

Schotten

Om dat de betalen zou de Rijksoverheid tijdelijk, bij wijze van proef, de schotten moeten doorbreken tussen de drie wetten waaruit zorg voor ouderen nu wordt betaald. Dat zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Wmo financiert huishoudelijke hulp en hulpmiddelen zoals rolstoelen of trapliften. Medische verzorging thuis loopt via de Zwv. Verpleeghuizen vallen onder de Wlz.

https://www.ad.nl/eindhoven/brandbrief-van-brabantse-seniorenbonden-zorg-loopt-vast~aebdc322/

 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen