Submenu

Wat is NLZVE?

Nederland Zorgt Voor Elkaar is dé landelijke vereniging van bewonersinitiatieven die actief zijn op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Inmiddels verenigen we ongeveer 1500 initiatieven binnen ons netwerk.

NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten bewonersinitiatieven op landelijk niveau.

NLZVE vertegenwoordigt mede de maatschappelijke beweging van onder meer zorg(dorps)-coöperaties en stadsdorpen en geven zo samen invulling aan gemeenschapskracht.

Onze medewerkers dragen bij aan de onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling en ondersteunen o.a. (nieuwe) bewonersinitiatieven in hun ontwikkelingsproces. Daar waar wenselijk en gevraagd gaan we ook de gesprekken aan met lokale en provinciale overheden bij het verder invulling en inhoud geven aan bewoners- en overheidsparticipatie.

Ook bewegen we ons in de richting van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties om daarmee aandacht te vestigen op de aanwezige gemeenschapskracht en hoe deze in te zetten om maatschappelijke doelen samen dichterbij te brengen.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen