Bijeenkomst voor provincie Noord-Holland en stad Amsterdam

Begin

03-04-2018 om 18:00

Einde

03-04-2018 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Samenspel in Beweging door Gemeenschapskracht. Een inspirerende ontmoeting van actieve bewonersgroepen, lokale gemeenschappen, overheden, maatschappelijke organisaties en financiers in het kader van de Landelijke Verkennerstocht door Nederland Zorgt voor Elkaar.

Let op, dit is een besloten bijeenkomst. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en zou u graag deel willen nemen? Stuur dan even een email naar:  meta@buurtcooperatieohg.nl

*******************
Graag willen we u uitnodigen voor een bijeenkomst voor provincie Noord-Holland en stad Amsterdam
 
Datum:          dinsdag 3 april  Locatie:          De Eester, C. Van Eesterenlaan 266, Amsterdam Tijd:                18.00 – 21.00 uur. Voor broodjes wordt gezorgd.  
 
 
Aanleiding Nederland Zorgt voor Elkaar (NLZVE) is het landelijk netwerk van lokale initiatieven in welzijn, wonen, en zorg.  Actieve burgers nemen weer het heft in eigen hand en gaan activiteiten en ondersteuning organiseren voor hun buurt- of dorpsgenoten, om gezondheid, beter wonen en participatie door iedereen mogelijk te maken. Buurtkamerproject, Stadsdorp, Zorgcoöperatie of Noaberzorgpunt, hoe ze zichzelf ook noemen, steeds meer lokale initiatieven zetten zich in voor hun buurt. Soms gaat dit heel goed, soms lopen lokale initiatieven tegen belemmeringen en drempels aan.  
 
In de samenwerking tussen bewoners, gemeenten, aanbieders en financiers van zorg en ondersteuning valt nog veel te winnen. Lokaal en regionaal samenspel is een uitdaging. Hoe werken alle actoren samen om het beste te realiseren voor en door mensen in buurten en dorpen als het gaat om welzijn, wonen, gezondheid en participatie? Hoe organiseer en financier je dat samen, binnen wetten en regels? Hoe kunnen lokale initiatieven steeds meer eigenaarschap nemen en zeggenschap verwerven over de basisvoorzieningen in de buurt of het dorp? Hoe kan preventie worden gefinancierd?  
 
Spannende vragen, waar niet meteen een oplossing voor is. Samen willen we binnen de provincie Noord-Holland denk- en doekracht mobiliseren om samen te bewegen richting een aansprekend toekomstperspectief. Hoe maken we Noord-Holland en Amsterdam mooier, beter en gezonder?  Denkt en doet u met ons mee?  
 
Op 13 maart gaan we aan de hand van de vraagstukken van de Bewonerscoöperatie Oostelijk Havengebied graag in gesprek met u. Vanuit de BuurtBel worden veel wijkactiviteiten georganiseerd zoals ontmoeting, burenhulp, creëren van netwerken, en samenwerking met formele organisaties. Hoe kan vanuit de BuurtBel de regie worden genomen over welzijn en wonen en zorg die nodig is? Hoe kunnen we dit samenspel organiseren en zorgen dat gewenste veranderingen worden gerealiseerd? En welke rol kunnen genoemde partijen en ondernemers uit de buurt daarbij spelen?  
 
Nederland Zorgt voor Elkaar heeft de opdracht van VWS om een verkennerstocht onder lokale initiatieven te organiseren om kansen en knelpunten te inventariseren. Deze worden in mei in een actie-agenda voorgelegd aan de minister van VWS.  
   
2
 
Doel bijeenkomst Stakeholders en initiatieven komen samen tot ideevorming over welke kant ze met elkaar op willen bewegen en wat ieder daar vanuit zijn rol en belang aan kan bijdragen. Wat is er nodig, zodat ook de beweging een stap verder komt in onze regio? Wat is de regionale actie-agenda en welke afspraken kunnen we daarover maken samen?  
 
Namens de  NLZVE nodigen wij initiatieven, stadsdorpen  en stakeholders uit voor een brede reflectiebijenkomst  op genoemde datum en locatie.  De deelname is gratis.  We zien graag dat u een of twee initiatiefnemers, bestuurders of medewerkers van uw initiatief of organisatie afvaardigt naar deze bijeenkomst.   
 
Deelnemers Voor deze bijeenkomst hebben we vertegenwoordigers uitgenodigd van:  - bewonersinitiatieven uit de regio - gemeenten (bestuurders, ambtenaren, raadsleden) - eerstelijnszorg, wijkzorg, zorginstellingen - zorgverzekeraar - zorgkantoor - provincie Noord-Holland - hoger/universitair Onderwijs - Ministerie van VWS - financiers en fondsen.  
 
Denk en doe mee om te zorgen dat we samen verder komen in onze regio!
 
 
Aanmelden met  reply op deze mail voor 28 maart 2018  bij Meta de Vries van OHG: meta@buurtcooperatieohg.nl
 
 Graag aangeven wie er komen namens uw initiatief / organisatie en de mailadressen. Voordien ontvangt u een definitief programma en lijst met deelnemers van ons.  We zien uit naar uw reactie en hopen u te mogen ontvangen op 3 april in De Eester.  
 
Namens de NLZVE en met vriendelijke groet,
 
Jacques Allegro Voorzitter bestuur NLZVE Helpdesk
 
Hans Steenvoorden Voorzitter Stadsdorp Elsrijk en Lid bestuur NLZVE Helpdesk
 
Meta de Vries, coördinator buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied
 
 
Meer informatie over Nederland Zorgt Voor Elkaar en over de verkennerstocht vindt u op: https://www.nlzorgtvoorelkaar.nl/nieuws/973158.aspx 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen