Voorzorgcirkels, zorgzame gemeenschappen

Begin

28-03-2024 om 10:00

Einde

28-03-2024 om 11:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

De wijkverpleging kijkt naar aanvullende ondersteuningsmogelijkheden. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het persoonlijke sociogram of ecogram, een instrument dat het sociale netwerk van een individu in kaart brengt. Dit netwerk wordt vervolgens geactiveerd en er wordt gekeken of er aangesloten kan worden bij een bestaande Voorzorgcirkel, of dat er een Voorzorgcirkel opgestart kan worden. Deze benadering leidt tot de mogelijke vorming van Voorzorgcirkels die zich uitstrekken tot de straat, wijk of directe leefomgeving van de inwoner.

Hierdoor wordt de zorglast voor het persoonlijke netwerk verminderd en de gemeenschap meer betrokken bij de ondersteuning. De filosofie hierachter is dat men eerst kijkt naar de wensen en mogelijkheden van de inwoner en diens netwerk, voordat professionele hulp wordt ingeschakeld. 

Om de zorg op afstand te verbeteren, werkt Pantein nauw samen met ziekenhuisprofessionals om het 'Beter Dichtbij' project te integreren met de Voorzorgcirkels. Dit project faciliteert efficiënte zorg op afstand, waardoor inwoners gemakkelijker toegang hebben tot medische zorg zonder fysieke bezoeken aan een zorginstelling. Samen met huisartsenpraktijken worden de Voorzorgcirkels gebruikt als een alternatief voor de traditionele huisartsenzorg.

De heren Henk Geene en Henk Ermers nemen ons mee in dit Webinar en vertellen ons over deze ontwikkelingen. Daniele Harkes, kwartiermaker Kennisinfrastructuur bij Nederland Zorgt voor Elkaar (NLZVE), licht de samenwerking tussen Voorzorgcirkels en NLZVE toe. NLZVE is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, wonen en zorg. Dit zijn initiatieven van betrokken buurtbewoners om sociale samenhang en onderlinge hulp in een wijk of dorp te organiseren. De Voorzorgcirkels passen prachtig bij dergelijke initiatieven. Het is een belangrijk ingrediënt dat leidt tot meer gemeenschapskracht. NLZVE en Henk Geene zijn in gesprek met zorgverzekeraar VGZ om in verschillende regio's een groot aantal nieuwe Voorzorgcirkels te ontwikkelen.

Het zorglandschap in Nederland maakt grote veranderingen door en schreeuwt om andere benaderingen. Vanuit de filosofie 'wat als we de focus leggen op wat mensen nog wél kunnen? Veranderen... We móéten wel!

Vanuit deze praktijk haken gastsprekers Judith Somers en Corinda van Tilborg aan en nemen ons mee in hun ervaringen.  

Meer informatie en aanmelden
Website Deelmee

 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen