Zorgzaam dorp Austerlitz

Begin

18-04-2024 om 10:00

Einde

18-04-2024 om 11:30

Ben je erbij?

Nog geen aanwezigheid doorgegeven.

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

Als je nog nooit het verhaal van Austerlitz Zorgt hebt gehoord, dan is dit je kans!

Uit een leefbaarheidsonderzoek dat in Austerlitz is gehouden is gebleken dat veel oudere inwoners zich zorgen maken over hun toekomst vanwege het feit dat de nodige zorg- en welzijnsvoorzieningen niet in het dorp aanwezig zijn, dan wel onder druk staan. Inmiddels is deze zorgcoöperatie uitgegroeid tot hét voorbeeld van een succesvol zorginitiatief in ons land.

Wat maakt Austerlitz zo bijzonder? De sociale cohesie? De dorpsondersteuner die ook het Wmo-loket is? De nieuwe multifunctionele accommodatie? De meer dan 100 vrijwilligers? De zorgwoningen van de eigen woonstichting? Het eetcafé in gezamenlijk eigendom van het dorp?

Op initiatief van Austerlitz' Belang is begin 2012 een werkgroep gestart met het in kaart brengen van de wensen van inwoners, brainstormen, gesprekken voeren, verkennen. Eind 2012 is een coöperatie opgericht onder de naam 'AUSTERLITZ ZORGT'. De coöperatie heeft tot doel het voor de oudere inwoners van Austerlitz mogelijk te maken zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk in ons dorp te blijven wonen. De coöperatie organiseert de nodige steun, zorg en hulp voor ouderen en andere zorgbehoeftigen in het dorp. In een later stadium zal ook worden voorzien in de zorgbehoeften van gezinnen en jongeren.

Inmiddels is ruim 40% van de volwassen bewoners lid van Austerlitz Zorgt.

Jan Smelik medeoprichter van Austerlitz Zorgt, vertelt hier enthousiast over en zet het verhaal van Austerlitz ook in landelijk perspectief. Biedt de groei naar meer dan 2.000 zorgzame gemeenschappen in Nederland een oplossing voor de tekorten in de ouderenzorg?

Meer informatie en aanmelden
Website Deelmee

 

 

 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen