Positieve Gezondheid (iPH - Ella Vogelaar Academie)

Begin

20-04-2023 om 15:30

Einde

20-04-2023 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

Bewonersinitiatieven leveren een belangrijke bijdrage aan Positieve Gezondheid, door de eigen regie gezamenlijk op te pakken en vanuit daar te werken aan (meer) gezondheid.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, die bijdraagt aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. √Čn om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Het Institute for Positive Health (iPH) heeft zich samen met het onderzoeksnetwerk Positieve Gezondheid gebogen over het opstellen van een kennisagenda Positieve Gezondheid. Het doel van de kennisagenda is om te komen tot een gezamenlijke formulering van de belangrijkste kennis- en onderzoeksvragen op het gebied van Positieve Gezondheid. Het iPH wil daarom met bestuurders en anderen die actief zijn binnen bewonersinitiatieven in gesprek om de concept-kennisagenda Positieve Gezondheid te toetsen, te verrijken en aan te scherpen vanuit het bewonersperspectief.  
 
Het IPH en de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht (EVAG) nodigen je van harte uit voor een online bijeenkomst op 20 april (15.30-17.00 uur). Daarin wordt een korte toelichting gegeven op Positieve Gezondheid en de concept-kennisagenda en gaan we hierover vervolgens met elkaar in gesprek. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via info@ellavogelaaracademie.nl.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen