Webinar Woonzorgvraagstukken in de praktijk: Financiering gemeenschappelijke ruimte

Begin

26-10-2020 om 14:30

Einde

26-10-2020 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

In dit webinar worden voorbeelden gepresenteerd waar het is gelukt om de gemeenschappelijke ruimte te realiseren in woonzorgprojecten. De direct betrokkenen vertellen hoe het lukt om ruimte, ontmoeting en activiteiten te organiseren en te exploiteren.

In wooncomplexen voor ouderen bieden de gemeenschappelijke voorzieningen vaak een belangrijke meerwaarde. Daar vindt ontmoeting en ondersteuning plaats. Samen eten, koffie drinken en activiteiten doen, maakt dat bewoners elkaar leren kennen en omzien naar elkaar. Met het verdwijnen van verzorgingshuizen is de behoefte aan geclusterde woonvormen met mogelijkheden voor ontmoeting en zorg dichtbij toegenomen. Senioren willen er graag wonen maar de realisatie van deze voorzieningen en exploitatie op langere termijn blijken in de praktijk dikwijls ingewikkeld. Gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties hebben hiervoor geen structurele financieringsmogelijkheden.

In dit webinar worden voorbeelden gepresenteerd waar het is gelukt om de gemeenschappelijke ruimte te realiseren in woonzorgprojecten. De direct betrokkenen vertellen hoe het lukt om ruimte, ontmoeting en activiteiten te organiseren en te exploiteren. Het webinar biedt inzicht in succesfactoren maar geeft ook aan wat lastig blijft. De sprekers gaan met de deelnemers aan het webinar in gesprek over knelpunten bij het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen. Samen zoeken we naar oplossingsrichtingen. 

Dit webinar is bestemd voor woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties én burgerinitiatieven / sociaal ondernemers die werken aan levendige ontmoetingsplekken, willen kennismaken met goede voorbeelden en mee willen denken over duurzame oplossingen.

Aanmelden
Deelname is gratis. Aanmelden kan online.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen