Webinar: Wat we samen kunnen: herwaardering van de gemeenschap

Begin

10-07-2020 om 13:00

Einde

10-07-2020 om 15:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Deel vier van een reeks webinars van NLZVE over de grote toename van lokale initiatieven rond burenhulp.

Er is in deze tijd, aangejaagd door de coronapandemie, een grote toename te zien van lokale initiatieven rond burenhulp. Dit wordt ook door de pers en media behoorlijk opgepakt. Zie bijvoorbeeld dit artikel in de NRC van 22 juni.

Naast de overheid en de markt neemt de gemeenschap in toenemende mate het eigenaarschap van publieke vraagstukken op zich en laat daarmee – al of niet in partnerschap met de overheid - zien het beste voor een voorziening te zorgen. Zo brengt de gemeenschap evenwicht aan in maatschappelijke verhoudingen die onevenwichtig zijn geworden, omdat alleen overheid en markt een rol spelen. Wat betekent deze ontwikkeling? Hoe doen gemeenschappen dit in hun dorp of wijk? Welke kansen en bedreigingen zijn er voor deze beweging? En wat gaat dit betekenen voor de inrichting van onze samenleving?

Nederland Zorgt Voor Elkaar organiseert een serie webinars over dit thema. Op basis hiervan wordt een position paper ontwikkeld dat de bijdrage van actieve gemeenschappen aan hun eigen vitaliteit en aan de samenleving als geheel moet duiden.

Graag nodigen wij je uit voor alweer de vierde sessie in deze serie. Deze vindt plaats via Zoom.

Programma

Welkom en korte inleiding door moderator Jitske Tiemersma

Reflectie op het position paper door vier denkers:

Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Je kunt je hier gratis aanmelden voor dit webinar. Dan ontvang je ongeveer een week voor het webinar nadere details en het position paper. Aanmelden kan tot uiterlijk 3 juli.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen