Wat drijft en wat breekt burgerinitiatieven?

Begin

26-11-2019 om 17:00

Einde

26-11-2019 om 19:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Wijnhaven 88, Den Haag

Hoogleraar Burgerschap Evelien Tonkens in gesprek met journalist Bas Mesters over spontane burgerinitiatieven. Tonkens deed jarenlang onderzoek naar burgerinitiatieven en de manier waarop de overheid daar mee om zou kunnen gaan. Wat zorgt er voor dat een burgerinitiatief succesvol is én blijft?

Wie om zich heen kijkt, ziet steeds meer burgers die in buurten en wijken initiatieven nemen. Ze doen dat in de zorg voor elkaar, als het gaat om duurzaamheid, of om de buurt te verbinden en mooier te maken  Gemeenten en hogere overheden reageren soms juichend en dan weer terughoudend. Want wat betekent deze doe-democratie voor de gelijkheid van burgers? Wanneer verwordt het tot de hardste schreeuwer krijgt gelijk? Hoe lang houden de burgerinitiatieven stand? En welke factoren zijn daar bepalend in?

Refererend aan jaren onderzoek zal Prof. Dr Evelien Tonkens stilstaan bij wat burgerinitiatieven zijn, wat we er van mogen verwachten en wat misschien niet. Dichten ze de kloof tussen burger en bestuur? Stimuleren ze sociale samenhang en integratie? Zijn ze een antwoord op consumentisme en asociaal gedrag? En bovenal: Op welke manier verrijken en vernieuwen ze de democratie? Tonkens presenteert daarbij enkele richtlijnen die van invloed zijn op het succes van burgerinitiatieven. Ook zal ze stilstaan bij de noodzaak om in een doe-democratie het gelijkheidsprincipe niet uit het oog te verliezen.

Waar en wanneer? Dinsdag 26 november 17.30 tot 19.00 uur – De Tussenruimte bij EMMA, Wijnhaven 88 Den Haag. 
Inloop vanaf 17:00, we sluiten het programma af met een borrel. 

Waarover? Een lezing en debat over burgerinitiatieven. Waar hun kracht en waar hun zwakte ligt.

  • Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Tussen 2005 en 2014 was zij bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze is een veelgevraagd adviseur voor nationale en lokale overheden. Ze publiceerde onder meer The Culturalization of Citizenship. Belonging and Polarization in a Globalizing World (2016).
  • Bas Mesters, gespreksleider, oud-Italiëcorrespondent en schrijver van de serie Wie is wij? in de Groene Amsterdammer. Bas is initiator/coördinator van de Tussenruimte en medeprogrammamaker van de debatserie Nieuwe Democratie.

Deelname is gratis.

Inschrijven: https://www.emma.nl/agenda/2-wat-drijft-en-wat-breekt-burgerinitiatieven

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen